Obsah

Projekty a žiadosti o dotácie rok 2015


Projekt  Budúcnosťou Európy sú aktívni občania  financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov 

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"


Účasť: projekt umožnil stretnutie  248 občanov, z ktorých 45 pochádzalo z mesta – gminy Wilkowice (Poľsko),  45  z obce Krásna (Česká republika), 40 z obce Rimóc (Maďarsko), 5 z mesta Privlaka (Chorvátsko), 113 z obce Bziny (Slovenská republika) atď.

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Bziny, Dolný Kubín – Slovenská republika od 03. 09. 2015 do 06. 09. 2015

Stručný opis:

Dňa 03. 09. 2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na príchod do Bzín, prehliadku obce, prehliadku nového komunitného centra v obci Bziny, ktorý sa rekonštruoval. Popoludní nasledovali prezentácie zúčastnených miest a organizácií, vytvorili sa pracovné tímy, nasledoval kultúrny večer, ktorý priniesol bližšie spoznanie kultúr účastníkov.

Dňa 04. 09. 2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť vo workschopoch na nasledovné témy: Čo môžem spraviť.: aktívni občania v Európskej úni. Prezentácia svojho regiónu, návrhy a možnosti spolupráce, poznávame zvyky a tradície v partnerských obciach, význam dobrovoľníctva v cezzahraničnej spolupráce.

Diskusné forum – EURÓPSKY PARLAMENT – Občan a súčasná EÚ. Práca europoslanca, budúcnosť Európy. Zastupovanie záujmov svojej krajiny.

Kulinársky večer – prezentácia spojená s ochutnávkou tradičných jedál zúčastnených krajín.

Dňa 05. 09. 2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na prehliadku kultúrnych a historických pamiatok oravského regiónu, tvorbu spoločných výstupov, plán spoločných aktivít a projektov, verejnú prezentáciu výsledkov stretnutia, návrhy ďalšej spolupráce.

Dňa 06. 09. 2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na oddych a športový relax v regióne Dolný Kubín.