Obsah

Projekty a žiadosti o dotácie rok 2014


Zmluva o poskytnutí dotácie z finančých prostriedkov určených na podporu regionálneho, mládežníckeho alebo akademického športu, na podporu miestnych alebo regionálnych športových podujatí , športových podujatí nižších skupín, na nákup športovej výbavy a na projekty zamerané na výstavbu, údržbu a využitie ihrísk, štadiónov a inej športovej infraštruktúry zameranej predovšetkým na deti a mládež

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie schváleného finančného príspevku – dotácie vo výške 5 000,- € na nákup materiálno-technického vybavenia pre zabezpečenie športových aktivít klubu.

Využi svoj voľný čas - predmetom tohto projektu ŽSK  je dotácia vo výške 600.-€

 

December 2014
Národný projekt -Podpora  opatrovateľskej služby  v sume 16 000.-€

 

Solidarita a medziľudská podpora patria k Vianociam, podporme ich"

Občianske združenie Chuť žiť v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava v rámci  charitatívneho programu Nadácie Orange - Darujte Vianoce 2013 pripravilo úspešný projekt „Solidarita a medziľudská podpora patria k Vianociam, podporme ich“.

 S finančnou podporou Nadácie Orange  a v spolupráci s obcou Bziny bolo v rámci tohto projektu sprostredkované radostnejšie prežitie vianočných sviatkov našich spoluobčanov.

Vo vybranej skupine bolo 20 viacdetných rodín a 33 osamelo žijúcich dôchodcov, ktorí boli obdarovaní darčekovými balíčkami.

Sme radi, že sa aj touto formou podarilo spríjemniť sviatky Vianoc tým, ktorí nemajú možnosť prežiť ich v radosti a hojnosti. Je krásne keď dokážeme myslieť na iných, žiadať o pomoc nie pre seba a svoju rodinu, ale vynaložiť úsilie, obetavosť a citlivý prístup pre druhých ľudí,

Naša srdečná vďaka patrí Nadácii Orange za finančnú podporu ako aj autorom a realizátorom projektu - OZ Chuť žiť a obci Bziny.  

Osobitné poďakovanie patrí aj nášmu spoluobčanovi p. Pastuchovi, ktorý pre viacdetné rodiny sponzorsky zabezpečil vianočné kolekcie.

Starosta prezentuje našo obec ako malú, ale s veľkým srdcom. Takéto aktivity sú toho dôkazom.

ĎAKUJEME

SolidaritaSolidarita