Obsah

Rok 2018

  • ÚPSVaR Dolný Kubín – Dobrovoľnícka činnosť na 6 mesiacov do augusta 2018 – 2 pracovné miesta
  • ÚPSVaR Dolný Kubín –  par. 50j na 9 mesiacov do januára 2019 – 1 pracovné miesto
  • ÚPSVaR Dolný Kubín – Dobrovoľnícka činnosť na 6 mesiacov do novembra 2018 – 3 pracovné miesta
  • ÚPSVaR Dolný Kubín -§ 50j na 9 mesiacov do mája 2019 - 2 pracovné miesta
  • ŽSK - Dotácia na 26. ročník Memoriálu Jána Beňuša st.
  • ŽSK - Dotácia na projekt Revitalizácia cintorína v obci Bziny