Navigácia

Obsah

Oznam

                                    Oznam

                                   

Úradná tabuľa

AKTUALITY

14.08.2020

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Dolný Kubín a Tvrdošín od 14.08.2020 od 07:00 hod. do odvolania

Detail

13.08.2020

POZVÁNKA

POZVÁNKA

STAROSTKA OBCE BZINY A POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA srdečne pozývajú všetkých občanov Bzín na POSEDENIE VO FARSKEJ ZÁHRADE, ktoré sa uskutoční dňa 22.08.2020 od 14:00 hodiny

Detail

04.08.2020

Zber plastových vrchnákov

Zber plastových vrchnákov

Zber vrchnákov pomohol a pomáha mnohým ľuďom. V našej obci pribudlo SRDCE NA PLASTOVÉ VRCHNÁKY, ktoré bude slúžiť na zber vrchnáčikov z PET fliaš a tetrapakov. Srdce je umiestnené pri budove obecného úradu. Vrchnáky budeme spoločne zbierať na charitatívny účel pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Veľká vďaka patrí nášmu šikovnému spoluobčanovi, pánovi Mišťúrikovi, ktorý stojí za realizáciou tejto myšlienky. ĎAKUJEME

Detail

31.07.2020

ŠPORTOVÝ KLUB BZINY

ŠPORTOVÝ KLUB BZINY

Oznamuje deťom, že futbalové tréningy detí sa konajú každý utorok a piatok o 16.00 hod. na futbalovom ihrisku. Bližšie informácie podá p. Puškáš na t.č. 0905453326

Detail

22.07.2020

POZVÁNKA 1

POZVÁNKA - Pozemkové spoločenstvo urbáru obce Bziny

Pozemkové spoločenstvo urbáru v súlade so schválenými stanovami, výbor ako štatutárny orgán Spoločenstva z v o l á v a valné zhromaždenie členov, ktoré sa uskutoční 23.8.2020.

Detail

Fotogaléria

13.08.2020

Prázdninová NOCOVAČKA na fare

Prázdninová NOCOVAČKA na fare

Prázdninová NOCOVAČKA na fare je za nami. Veľká vďaka patrí animátorkám Barborke Durajovej, Veronike Durajovej, Simonke Beňušovej, Kristínke Fedorovej, Majke Málikovej a Nikolke Pačesovej. Pre deti bol pripravený zaujímavý program, verím že si to všetky deti užili. Za pomoc pri organizácii tejto akcie ďakujeme p. Pápežovej a p. Dančovi.

Detail

12.06.2020

Na Bzinách sme 11.06.2020 oslávili sviatok Tela a Krvi Krista Pána

Na Bzinách sme 11.06.2020 oslávili sviatok Tela a Krvi Krista Pána

Ďakujeme Ti všemohúci Bože, že na veľký sviatok Tela a Krvi Pána Ježiša Krista, ktorý sa obetoval na kríži za nás hriešnikov sme ho v kritickej ťažkej dobe koronavírusu mohli osláviť. Oslávili sme ho tak ako naši prarodičia od pradávna slávnostne svätili tento deň. Veriaci zo Bzín i z príslušných dedín farnosti zúčastnili sme sa na svätej omši, ktorú nám vysluhoval veľadôstojný pán kaplán Matúš Bašista. Svätú omšu sme ukončili slávnostnou procesiou okolo nášho chrámu, kde boli pripravené slávnostné oltáriky umiestnené na všetky svetové strany. Tu zúčastnení veriaci prijali slávnostné požehnanie s prevelebnou Sviatosťou Oltárnou. Vyvrcholením slávnosti bolo zaspievanie Te Deum. Uzmierení, s dobrým pocitom sme sa rozišli do svojich domovov.

Detail

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií