Navigácia

Obsah

Oznam

                                    Oznam

                                   

AKTUALITY

04.08.2020

Zber plastových vrchnákov

Zber plastových vrchnákov

Zber vrchnákov pomohol a pomáha mnohým ľuďom. V našej obci pribudlo SRDCE NA PLASTOVÉ VRCHNÁKY, ktoré bude slúžiť na zber vrchnáčikov z PET fliaš a tetrapakov. Srdce je umiestnené pri budove obecného úradu. Vrchnáky budeme spoločne zbierať na charitatívny účel pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Veľká vďaka patrí nášmu šikovnému spoluobčanovi, pánovi Mišťúrikovi, ktorý stojí za realizáciou tejto myšlienky. ĎAKUJEME

Detail

31.07.2020

ŠPORTOVÝ KLUB BZINY

ŠPORTOVÝ KLUB BZINY

Oznamuje deťom, že futbalové tréningy detí sa konajú každý utorok a piatok o 16.00 hod. na futbalovom ihrisku. Bližšie informácie podá p. Puškáš na t.č. 0905453326

Detail

22.07.2020

POZVÁNKA 1

POZVÁNKA - Pozemkové spoločenstvo urbáru obce Bziny

Pozemkové spoločenstvo urbáru v súlade so schválenými stanovami, výbor ako štatutárny orgán Spoločenstva z v o l á v a valné zhromaždenie členov, ktoré sa uskutoční 23.8.2020.

Detail

15.07.2020

Upozornenie 1

Upozornenie

Obec Bziny upozorňuje majiteľov psov na povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov . Aktuálne by sme radi upozornili na neplnenie si povinnosti majiteľa alebo toho, kto psa vedie odstraňovať po svojom psovi exkrementy. Odstraňovať psie výkaly je okrem estetického hľadiska nutné aj z hľadiska hygienického. Zabránime tak prenosu infekčných ochorení na ľudí a nákaze medzi samotnými psami. Nezabúdajte prosím, že za všetky prejavy psa voči občanom, zvieratám a životnému prostrediu, ako aj za dôsledky týchto prejavov zodpovedá držiteľ psa. ĎAKUJEME

Detail

09.07.2020

Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany úrody pred požiarmi v žatevnom období 1

Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany úrody pred požiarmi v žatevnom období

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne zaslalo v súvislosti s ochranou úrody a vykonávaním žatevných prác preventívno – metodický materiál spracovaný Prezídiom Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky.

Detail

Fotogaléria

12.06.2020

Na Bzinách sme 11.06.2020 oslávili sviatok Tela a Krvi Krista Pána

Na Bzinách sme 11.06.2020 oslávili sviatok Tela a Krvi Krista Pána

Ďakujeme Ti všemohúci Bože, že na veľký sviatok Tela a Krvi Pána Ježiša Krista, ktorý sa obetoval na kríži za nás hriešnikov sme ho v kritickej ťažkej dobe koronavírusu mohli osláviť. Oslávili sme ho tak ako naši prarodičia od pradávna slávnostne svätili tento deň. Veriaci zo Bzín i z príslušných dedín farnosti zúčastnili sme sa na svätej omši, ktorú nám vysluhoval veľadôstojný pán kaplán Matúš Bašista. Svätú omšu sme ukončili slávnostnou procesiou okolo nášho chrámu, kde boli pripravené slávnostné oltáriky umiestnené na všetky svetové strany. Tu zúčastnení veriaci prijali slávnostné požehnanie s prevelebnou Sviatosťou Oltárnou. Vyvrcholením slávnosti bolo zaspievanie Te Deum. Uzmierení, s dobrým pocitom sme sa rozišli do svojich domovov.

Detail

22.02.2020

BZINSKÉ FAŠIANGY 2020

BZINSKÉ FAŠIANGY 2020

Srdečne ďakujem všetkým účinkujúcim aj všetkým, ktorí pomohli pri organizácii.

Detail

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií