Obsah

Dokumenty

Dokumenty

Výberové konanie

2017-01-11-075343-v__berov___konanie12.pdf Stiahnuté: 208x | 08.02.2017

Informácie k výberovému konaniu

2016-05-12-170458-priloha_c3_1_postupu_vk_vzor_oznamu_o_vk_01-02-2016.pdf Stiahnuté: 102x | 08.02.2017

Územné rozhodnutie

Orange Dolný Kubín-Námestovo

2016-04-16-163554-__r_-orange_-264-2016-21-v.kubin-no.doc Stiahnuté: 186x | 08.02.2017

Rokovací poriadok OZ

2015-02-07-103640-rok.doc Stiahnuté: 127x | 08.02.2017

Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu ochrany prírody a krajiny

2015-02-02-200134-dok1.doc Stiahnuté: 94x | 08.02.2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky

2015-01-27-160038-dok1.doc Stiahnuté: 94x | 08.02.2017

Žiadosť o vykonanie rekonštrukcie stanice Bziny

2013-02-16-180350-iados___o_vykonanie_rekon__trukcie_stanice_bziny.jpg Stiahnuté: 96x | 08.02.2017

Rýchlostná cesta R3 Dolný Kubín - diaľnica D1

2013-02-16-180509-r__chlostn___cesta_r3_doln___kub__n_-_dia__nica_d1.doc Stiahnuté: 105x | 08.02.2017

Stránka

  • 1