Obsah

Obec Bziny vystúpila so Spoločného obecného stavebného úradu. Agendu súvisiacu s preneseným výkonom šťátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku od 17.10.2017 bude vykonávať samostatne.

Adresa a kontakty:

Stavebný úrad Bziny, Brezovecká 96/8, 026 01 Bziny.

Úradné hodiny:

Utorok: 8:00 - 15:00 hod.

Kontakt:

Ing. Elena Sláviková