Navigácia

Obsah

Stavebný úrad

Obec Bziny vstúpila do Spoločného obecného stavebného úradu od 01.05.2019

Adresa a kontakty:

Spoločný obecný úrad Oravský Podzámok

pracovisko: Námestie Slobody 1, Dolný Kubín (Budova Okresného úradu 8. posch) 

STAVEBNÝ ÚRAD:             

                Ing. Jozef OSWALD - vedúci Spoločného obecného úradu:

                e-mail: jozef.oswald@oravskypodzamok.sk

                telefón: +421901 788 725

                Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská - referent Spoločného obecného úradu

                e-mail:ivana.knazovicka@oravskypodzamok.sk   

                Tel.č.: 0901 788 719

                Ing. Lenka Mansouri - referent Spoločného obecného úradu

                e-mail: lenka.mansouri@oravskypodzamok.sk      

                Tel.č.: 0901 788 720

                Ing. Peter Matištík - referent Spoločného obecného úradu /vybavuje agendu obce Bziny/

                e-mail: peter.matistik@oravskypodzamok.sk        

                Tel.č.: 0901 788 721

                Mária Menšíková - administratívny pracovník

                e-mail: maria.mensikova@oravskypodzamok.sk