Navigácia

Obsah

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE BZINY
NA ROKY 2021 - 2027
 

Obec Bziny žiada svojich občanov o vyplnenie dotazníka k rozvojovému dokumentu obce – Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bziny na roky 2021 – 2027.

Dotazník je možné vyplniť elektronicky kliknutím na tento odkaz:

https://bit.ly/3fuIguF

Dotazník k stiahnutiu na ručné vyplnenie:

Dotaznik pre obcanov_Bziny.rtf (826.25 kB)

 

Dotaznik pre podnikatelov_Bziny.rtf (633.78 kB)

Dotazník je možné vyplniť elektronicky kliknutím na tento odkaz:

https://bit.ly/2TC5juZ

V prípade, že budete dotazník vyplňovať ručne, odovzdajte ho na obecnom úrade v Bzinách alebo pracovníkom obecného úradu v Bzinách.

Termín odovzdania dotazníka je do 30.06.2021

Ďakujeme za Váš čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka.

 

Pracovný verzia PHSR, na analytickej časti pracujeme

Návrh PHSR.pdf (763.74 kB)

Stránka

  • 1