Navigácia

Obsah

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu 2019

Voľby do Európskeho parlamentu

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
z 1. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu 
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v y h l a s u j e m voľby do Európskeho parlamentu a určujem 


1. deň ich konania na sobotu 25. mája 2019, 
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 22. februára 2019, 
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 1. apríla 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 15. apríla 2019. 


Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov.


Andrej Danko v. r.

tu ku stiahnutiu

 

 Oznámenie

e-mailovej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 :

 podatelna@bziny.eu

 

 Oznámenie

e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

 pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

Obec Bziny zverejňuje emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie  hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 2019:

podatelna@bziny.eu

 

Prílohy:

Voľby

Informácie pre voliča