Navigácia

Obsah

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

 

Obec Bziny, zastúpená starostkou obce PhDr.Miriam Mokošovou  oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za   predchádzajúci kalendárny rok.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov  za kalendárny rok 2019  je: 50,03 %.

 

Sadza za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu 

                                (20 03 07) na skládku odpadov  na rok 2020 /sadzba platná od 01.03.2020/ : 11 eur/tona

 

 

                                                                                             PhDr.Miriam Mokošová

                                                                                                 starostka obce Bziny

úroveň vytriedenia za rok 2019.pdf (125.71 kB)

VÝPOČET ÚROVNE VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV OBCE BZINY ZA ROK 2019.pdf (172.04 kB)

 

 

 

 

Tvorme menej odpadu a buďme zodpovední! Teraz je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

Koronavírus zasiahol nielen Slovensko, ale paralyzoval väčšinu Európy a týka sa celého sveta. Tento problém sa dotkol všetkých oblastí nášho života a prináša mnohé obmedzenia. Nevynímajúc ani nakladanie s odpadmi.

Koronavírus a nakladanie s odpadom.pdf (177.17 kB)

 

Kam patria použité rúška a rukavice

Plagát A4.pdf (707.9 kB)

 

CERTIFIKÁT ZA ROK 2019

certifikát.pdf (220.81 kB)

Všetko čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera.pdf (224.61 kB)

Vianocny_plagat_A4.pdf (2.39 MB)