Navigácia

Obsah

VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O PLASTOCH

Článok o plastoch.pdf (407.8 kB)

 

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

 

Obec Bziny, zastúpená starostkou obce PhDr. Miriam Mokošovou  oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za   predchádzajúci kalendárny rok.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov  za kalendárny rok 2022  je: 71,80 %.

 

 

Sadza za uloženie zmesového komunálneho odpadu ( 20 03 01) a objemného odpadu

( 20 03 07) na skládku odpadov v euro/ tona na rok 2023: 11 eur/tona

oznámenie -úroveň vytriedenia za rok 2022.pdf (134.03 kB)

 

 

 

 

ako triediť

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021

Ročný výkaz o komunálnom odpade obce Bziny za rok 2021.pdf (96.49 kB)

 

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

 

Obec Bziny, zastúpená starostkou obce PhDr. Miriam Mokošovou  oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za   predchádzajúci kalendárny rok.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov  za kalendárny rok 2021  je: 65,36 %.

 

 

Sadza za uloženie zmesového komunálneho odpadu ( 20 03 01) a objemného odpadu

( 20 03 07) na skládku odpadov v euro/ tona na rok 2022: 11 eur/tona

úroveň vytriedenia za rok 2021.pdf (125.74 kB)

 

Triedime

poplatky za odpad

CERTIFIKÁT ZA ROK 2020

certifikát za rok 2020.pdf (199.08 kB)

 

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

 

Obec Bziny, zastúpená starostkou obce PhDr. Miriam Mokošovou  oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za   predchádzajúci kalendárny rok.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov  za kalendárny rok 2020  je: 60,51 %.

 

 

Sadza za uloženie zmesového komunálneho odpadu ( 20 03 01) a objemného odpadu

( 20 03 07) na skládku odpadov v euro/ tona na rok 2021: 11 eur/tona

 

úroveň vytriedenia za rok 2020.pdf (125.19 kB)

 

 

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

 

Obec Bziny, zastúpená starostkou obce PhDr.Miriam Mokošovou  oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za   predchádzajúci kalendárny rok.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov  za kalendárny rok 2019  je: 50,03 %.

 

Sadza za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu 

                                (20 03 07) na skládku odpadov  na rok 2020 /sadzba platná od 01.03.2020/ : 11 eur/tona

 

 

                                                                                             PhDr.Miriam Mokošová

                                                                                                 starostka obce Bziny

úroveň vytriedenia za rok 2019.pdf (125.71 kB)

VÝPOČET ÚROVNE VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV OBCE BZINY ZA ROK 2019.pdf (172.04 kB)

 

 

 

 

Tvorme menej odpadu a buďme zodpovední! Teraz je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

Koronavírus zasiahol nielen Slovensko, ale paralyzoval väčšinu Európy a týka sa celého sveta. Tento problém sa dotkol všetkých oblastí nášho života a prináša mnohé obmedzenia. Nevynímajúc ani nakladanie s odpadmi.

Koronavírus a nakladanie s odpadom.pdf (177.17 kB)

 

Kam patria použité rúška a rukavice

Plagát A4.pdf (707.9 kB)

 

CERTIFIKÁT ZA ROK 2019

certifikát.pdf (220.81 kB)

Všetko čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera.pdf (224.61 kB)

Vianocny_plagat_A4.pdf (2.39 MB)

triedime

Pripravili sme pre vás sériu motivačných videí.

Triedenie nápojových kartónov, ale aj o tom, čo sa s nimi stane, keď sa správne vytriedia.

Video nájdete tu: MailScanner has detected a possible fraud attempt from "go.sparkpostmail.com" claiming to be https://lnk.sk/tyh0

Pokiaľ obyvatelia hádžu do triedeného zberu celé krabice, alebo nestlačené plasty, zberové spoločnosti zbytočne vyvážajú vzduch. Stlačením krabice alebo plastového obalu pred vyhodením sa zmenší jeho objem
minimálne o polovicu.

Video nájdete tu: MailScanner has detected a possible fraud attempt from "go.sparkpostmail.com" claiming to be https://lnk.sk/qvwn

Všetky videá nájdete aj v našom archíve: MailScanner has detected a possible fraud attempt from "go.sparkpostmail.com" claiming to be https://lnk.sk/kmrk

triedime

Ak správne triedime, svet je krajší!

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov:

  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 

  • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastu žltá, kovu červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:

  • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.

  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

  • Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.

V prípade otázok nás kontaktujte:

E-mail: obce@envipak.sk
ENVI - PAK, a.s. • Galvaniho 7/B • 821 04 Bratislava
www.envipak.sk • www.triedime.sk • www.vezmisi.ma