Navigácia

Obsah

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023

          Obec Bziny zastúpená starostkou obce PhDr. Miriam Mokošovou oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2023 je :  68,30 %

 

          Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2023:  11 eur/tona.

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za r. 2023.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 133.79 kB

 

Kam s odpadom z cintorínov,
ako ho správne vytriediť?

veniec

S odkvitnutými kvetmi či živými vencami si poradíme ľahšie. Patria do bio odpadu či kompostoviska v záhrade, pokiaľ na cintoríne ešte nezaviedli triedený zber. Dôležité je z odkvitnutých kytíc odstrániť pred vyhodením stuhy, fóliu či drôtené alebo plastové opory. Horšie je to s umelými kvetmi, kahancami či inými ozdobami, vyrobenými z viacerých materiálov, ktoré sa nedajú oddeliť a tým pádom ani recyklovať. Preto končia v kontajneri určenom na zmesový odpad, ktorého posledná cesta smeruje na skládku odpadov. Tam sa rozkladajú stovky rokov. Vyhnúť sa tomu môžeme dvoma spôsobmi. Buď ozdoby z kombinovaných materiálov nekúpime, uprednostníme ozdoby z prírodných materiálov, alebo kúpime ozdoby z jedného materiálu, ktorú môžeme po konci životnosti vyhodiť do správneho kontajnera triedeného zberu.

Aj kahance a zvyšky vosku spôsobujú ťažkosti

Veľkým problémom je aj množstvo sviečok v plastovom alebo sklenenom obale. Ak sa nevytriedia, končia na skládkach, kde sa menia na „večný odpad“. Sklenené časti kahancov patria do skleného odpadu, plastové či kovové súčasti, ktoré je možné od sklenenej nádoby oddeliť, umiestnime do príslušného kontajnera alebo vreca na triedený zber. Vosk končí, bohužiaľ, v zmesovom odpade, pokiaľ ho opätovne nedokážeme využiť, napríklad na výrobu nových sviečok.

 

Ako teda počas týchto sviatkov čo najmenej zaťažiť prírodu a skládky ?

Namiesto umelých kvetov, vencov a iných ozdôb prinesme na hroby našich blízkych živé kvety v kvetináči. Sú krajšie, vydržia možno až do prvých mrazov a sú cenovo dostupné. Vsadiť môžeme aj na výzdobu z prírodných materiálov – šišiek,
sušených kvetov či ihličia. Ak už máme sklenené kahance alebo svietniky, používajme ich čo najdlhšie. Ako alternatívu môžeme použiť sviečky zo sójového alebo včelieho vosku. Aj prírodné materiály raz skončia ako odpad. Živé kvety bez plastových obalov, stužiek a drôtikov, kvety z kvetináčov, burinu, lístie či konáriky vytrieďme, aby zbytočne neputovali na skládku. Ak nie sú na cintoríne dostupné nádoby na triedený odpad, vezmime odpad so sebou a vytrieďme ho doma.

Ak správne triedime, svet je krajší

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

 • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
 • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale.
  Riaďte sa pravidlami triedenia vašej obce.
 • Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

obaly z rýb

Čistejšie ovzdušie.

 

Základom pre ľudské zdravie a blahobyt je čisté životné prostredie ako je napríklad čisté ovzdušie, čistá voda, pôda. No v dnešnej dobe je kvalita životného prostredia ohrozovaná nielen prírodnými zdrojmi znečisťovania, ale čím ďalej tým viac sú to antropogénne zdroje, ktoré spoločne vplývajú na zmenu klímy a majú negatívny dopad na dobré životné podmienky. Na zdravie ľudí nepriaznivo vplýva zmena klímy, ktorú pociťujeme v podobe extrémnych horúčav, povodní, poveternostných podmienok, v šírení chorôb,...

Najväčšie environmentálne riziká pre ľudské zdravie sú v oblastiach - znečistené ovzdušie, hluk z dopravy a priemyslu a nebezpečné chemikálie. Tieto riziká majú vážny dopad najmä počas životných období, ako sú rané detstvo, tehotenstvo a staroba.

 

K zlepšeniu životného prostredia ako aj k predchádzaniu chorôb môžu pomôcť a prispieť aj občania svojou zodpovednosťou  a uvedomelým správaním voči sebe a prírode – napr. využívať obnoviteľné zdroje energie, vykurovať z obnoviteľných zdrojov, efektívne spracovávať potraviny, využívať nízkoemisnú mobilitu,...

Kvalitu ovzdušia môžeme zlepšiť.

 

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE 18 IPE/SK/000010) podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.

 

Aktuálne informácie o projekte je možné nájsť na www.populair.sk

 

Informácie o kvalite ovzdušia je možné nájsť na www.dnesdycham.sk

 

prop.

 

 

Propag. materiál-palivo-A3.pdf (2.68 MB)

 

 

VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O PLASTOCH

Článok o plastoch.pdf (407.8 kB)

 

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

 

Obec Bziny, zastúpená starostkou obce PhDr. Miriam Mokošovou  oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za   predchádzajúci kalendárny rok.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov  za kalendárny rok 2022  je: 71,80 %.

 

 

Sadza za uloženie zmesového komunálneho odpadu ( 20 03 01) a objemného odpadu

( 20 03 07) na skládku odpadov v euro/ tona na rok 2023: 11 eur/tona

oznámenie -úroveň vytriedenia za rok 2022.pdf (134.03 kB)

 

 

 

 

ako triediť

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021

Ročný výkaz o komunálnom odpade obce Bziny za rok 2021.pdf (96.49 kB)

 

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

 

Obec Bziny, zastúpená starostkou obce PhDr. Miriam Mokošovou  oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za   predchádzajúci kalendárny rok.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov  za kalendárny rok 2021  je: 65,36 %.

 

 

Sadza za uloženie zmesového komunálneho odpadu ( 20 03 01) a objemného odpadu

( 20 03 07) na skládku odpadov v euro/ tona na rok 2022: 11 eur/tona

úroveň vytriedenia za rok 2021.pdf (125.74 kB)

 

Triedime

poplatky za odpad

CERTIFIKÁT ZA ROK 2020

certifikát za rok 2020.pdf (199.08 kB)

 

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

 

Obec Bziny, zastúpená starostkou obce PhDr. Miriam Mokošovou  oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za   predchádzajúci kalendárny rok.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov  za kalendárny rok 2020  je: 60,51 %.

 

 

Sadza za uloženie zmesového komunálneho odpadu ( 20 03 01) a objemného odpadu

( 20 03 07) na skládku odpadov v euro/ tona na rok 2021: 11 eur/tona

 

úroveň vytriedenia za rok 2020.pdf (125.19 kB)

 

 

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

 

Obec Bziny, zastúpená starostkou obce PhDr.Miriam Mokošovou  oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za   predchádzajúci kalendárny rok.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov  za kalendárny rok 2019  je: 50,03 %.

 

Sadza za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu 

                                (20 03 07) na skládku odpadov  na rok 2020 /sadzba platná od 01.03.2020/ : 11 eur/tona

 

 

                                                                                             PhDr.Miriam Mokošová

                                                                                                 starostka obce Bziny

úroveň vytriedenia za rok 2019.pdf (125.71 kB)

VÝPOČET ÚROVNE VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV OBCE BZINY ZA ROK 2019.pdf (172.04 kB)

 

 

 

 

Tvorme menej odpadu a buďme zodpovední! Teraz je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

Koronavírus zasiahol nielen Slovensko, ale paralyzoval väčšinu Európy a týka sa celého sveta. Tento problém sa dotkol všetkých oblastí nášho života a prináša mnohé obmedzenia. Nevynímajúc ani nakladanie s odpadmi.

Koronavírus a nakladanie s odpadom.pdf (177.17 kB)

 

Kam patria použité rúška a rukavice

Plagát A4.pdf (707.9 kB)

 

CERTIFIKÁT ZA ROK 2019

certifikát.pdf (220.81 kB)

Všetko čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera.pdf (224.61 kB)

Vianocny_plagat_A4.pdf (2.39 MB)

triedime

Pripravili sme pre vás sériu motivačných videí.

Triedenie nápojových kartónov, ale aj o tom, čo sa s nimi stane, keď sa správne vytriedia.

Video nájdete tu: MailScanner has detected a possible fraud attempt from "go.sparkpostmail.com" claiming to be https://lnk.sk/tyh0

Pokiaľ obyvatelia hádžu do triedeného zberu celé krabice, alebo nestlačené plasty, zberové spoločnosti zbytočne vyvážajú vzduch. Stlačením krabice alebo plastového obalu pred vyhodením sa zmenší jeho objem
minimálne o polovicu.

Video nájdete tu: MailScanner has detected a possible fraud attempt from "go.sparkpostmail.com" claiming to be https://lnk.sk/qvwn

Všetky videá nájdete aj v našom archíve: MailScanner has detected a possible fraud attempt from "go.sparkpostmail.com" claiming to be https://lnk.sk/kmrk

triedime

Ak správne triedime, svet je krajší!

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov:

 • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 

 • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastu žltá, kovu červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:

 • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.

 • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

 • Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.

V prípade otázok nás kontaktujte:

E-mail: obce@envipak.sk
ENVI - PAK, a.s. • Galvaniho 7/B • 821 04 Bratislava
www.envipak.sk • www.triedime.sk • www.vezmisi.ma