Navigácia

Obsah

Zápisnice zo zasadania OZ

2020

Zápisnica č.1/2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ, konaného 14.02.2020.pdf Stiahnuté: 89x

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14.02.2020

uznesenie zo zasadnutia OZ, konaného dňa 14.02.2020.pdf Stiahnuté: 79x

Zápisnica č.2/2020

Zápisnica z OZ, konaného dňa 08.05.2020.pdf Stiahnuté: 33x

Uznesenia z OZ, konaného dňa 08.05.2020

Uznesenia z OZ konaného dňa 08.05.2020.pdf Stiahnuté: 25x

Zápisnica č.3/2020

Zápisnica z OZ, konaného 10.07.2020.pdf Stiahnuté: 8x

Uznesenia z OZ, konaného dňa 10.07.2020

Uznesenie z OZ konaného 10.07.2020.pdf Stiahnuté: 6x

2019

Zápisnica 1/2019

1-2019.pdf Stiahnuté: 232x

Zápisnica 2/2019

2-2019.pdf Stiahnuté: 175x

Zápisnica 3/2019

Zápisnica č. 3.pdf Stiahnuté: 204x

Zápisnica 4/2019

Zápisnica 14.06.2019.pdf Stiahnuté: 152x

Zápisnica 5/2019

Zápisnica č. 5.pdf Stiahnuté: 287x

Zápisnica 6/2019

zápisnica č. 6 - 16.08.2019.pdf Stiahnuté: 152x

Zápisnica 7/2019

Zápisnica č.7.pdf Stiahnuté: 168x

Zápisnica 8/2019

zápisnica č.8.pdf Stiahnuté: 287x

2018

zápisnica 1/2018

1_2018.PDF Stiahnuté: 200x

zápisnica 2/2018

zápisnica 2/2018

2-2018.pdf Stiahnuté: 186x

zápisnica 4/2018

zápisnica 4/2018

4-2018.pdf Stiahnuté: 193x

Zápisnica 5/2018

Zápisnica 5/2018

5-2018.pdf Stiahnuté: 374x

Zápisnica 6/2018

Zápisnica 6/2018

6-2018.pdf Stiahnuté: 326x

2017

ZÁPISNICA 1/2017

ZÁPISNICA_2_3_2017_1_2017.pdf Stiahnuté: 216x

Stránka