Navigácia

Obsah

Zápisnice zo zasadania OZ

2022

Zápisnica č.1/2022

Zápisnica č.1-2022 zo zasadnutia OZ konaného 18.01.2022.pdf Stiahnuté: 101x

Uznesenia z OZ, konaného dňa 18.01.2022

Uznesenia zo zasadnutia OZ ,zo dňa 18.01.2022.pdf Stiahnuté: 85x

Zápisnica č.2/2022

Zápisnica č.2-2022 zo zasadnutia OZ konaného 04.03.2022.pdf Stiahnuté: 150x

Uznesenia z OZ,konaného 04.03.2022

Uznesenia zo zasadnutia OZ,konaného dňa 04.03.2022.pdf Stiahnuté: 136x

2021

Zápisnica č.1/2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ, konaného dňa19.02.2021.pdf Stiahnuté: 180x

Uznesenie z OZ, konaného dňa 19.02.2021

Uznesenie z OZ konaného dňa 19.02.2021.pdf Stiahnuté: 152x

Zápisnica č.2/2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 30.04.2021.pdf Stiahnuté: 213x

Uznesenie z OZ konaného dňa 30.04.2021

Uznesenie z OZ konaného dňa 30.04.2021.pdf Stiahnuté: 172x

Zápisnica č.3/2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ, konaného dňa 02.07.2021.pdf Stiahnuté: 350x

Uznesenie z OZ konaného dňa 02.07.2021

Uznesenie zo zasadnutia OZ, konaného dňa 02.07.2021.pdf Stiahnuté: 287x

Zápisnica č.4/2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ,konaného dňa 01.10.2021.pdf Stiahnuté: 221x

Uznesenie z OZ konaného dňa 01.10.2021

Uznesenia z OZ ,konaného dňa 01.10.2021.pdf Stiahnuté: 225x

Zápisnica č.5/2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ, konaného dňa 22.10.2021.pdf Stiahnuté: 129x

Uznesenia z OZ, konaného dňa 22.10.2021

Uznesenia z OZ, konaného dňa 22.10.2021.pdf Stiahnuté: 132x

Zápisnica č.6/2021

Zápisniza zo zasadnutia OZ,konaného dňa 26.11.2021.pdf Stiahnuté: 217x

Uznesenia z OZ, konaného dňa 26.11.2021

Uznesenie zo zasadnutia OZ,konaného dňa 26.11.2021.pdf Stiahnuté: 209x

2020

Zápisnica č.1/2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ, konaného 14.02.2020.pdf Stiahnuté: 175x

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14.02.2020

uznesenie zo zasadnutia OZ, konaného dňa 14.02.2020.pdf Stiahnuté: 180x

Zápisnica č.2/2020

Zápisnica z OZ, konaného dňa 08.05.2020.pdf Stiahnuté: 125x

Uznesenia z OZ, konaného dňa 08.05.2020

Uznesenia z OZ konaného dňa 08.05.2020.pdf Stiahnuté: 106x

Stránka