Navigácia

Obsah

Zápisnice zo zasadania OZ

2020

Zápisnica č.1/2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ, konaného 14.02.2020.pdf Stiahnuté: 112x

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14.02.2020

uznesenie zo zasadnutia OZ, konaného dňa 14.02.2020.pdf Stiahnuté: 101x

Zápisnica č.2/2020

Zápisnica z OZ, konaného dňa 08.05.2020.pdf Stiahnuté: 54x

Uznesenia z OZ, konaného dňa 08.05.2020

Uznesenia z OZ konaného dňa 08.05.2020.pdf Stiahnuté: 46x

Zápisnica č.3/2020

Zápisnica z OZ, konaného 10.07.2020.pdf Stiahnuté: 47x

Uznesenia z OZ, konaného dňa 10.07.2020

Uznesenie z OZ konaného 10.07.2020.pdf Stiahnuté: 37x

Zápisnica č.4/2020

Zápisnica z OZ, konaného dňa 11.09.2020.pdf Stiahnuté: 38x

Uznesenie z OZ, konaného 11.09.2020

Uznesenie z OZ, konaného 11.09.2020.pdf Stiahnuté: 38x

Zápisnica č.5/2020

Zápisnica 5-2020.pdf Stiahnuté: 3x

Uznesenie z OZ, konaného 11.12.2020

Uznesenie zo zasadnutia OZ, konaného dňa 11.12.2020.pdf Stiahnuté: 2x

2019

Zápisnica 1/2019

1-2019.pdf Stiahnuté: 255x

Zápisnica 2/2019

2-2019.pdf Stiahnuté: 194x

Zápisnica 3/2019

Zápisnica č. 3.pdf Stiahnuté: 236x

Zápisnica 4/2019

Zápisnica 14.06.2019.pdf Stiahnuté: 183x

Zápisnica 5/2019

Zápisnica č. 5.pdf Stiahnuté: 307x

Zápisnica 6/2019

zápisnica č. 6 - 16.08.2019.pdf Stiahnuté: 175x

Zápisnica 7/2019

Zápisnica č.7.pdf Stiahnuté: 186x

Zápisnica 8/2019

zápisnica č.8.pdf Stiahnuté: 325x

2018

zápisnica 1/2018

1_2018.PDF Stiahnuté: 221x

zápisnica 2/2018

zápisnica 2/2018

2-2018.pdf Stiahnuté: 215x

Stránka