Navigácia

Obsah

Zápisnice zo zasadania OZ

2021

Zápisnica č.1/2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ, konaného dňa19.02.2021.pdf Stiahnuté: 132x

Uznesenie z OZ, konaného dňa 19.02.2021

Uznesenie z OZ konaného dňa 19.02.2021.pdf Stiahnuté: 126x

Zápisnica č.2/2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 30.04.2021.pdf Stiahnuté: 180x

Uznesenie z OZ konaného dňa 30.04.2021

Uznesenie z OZ konaného dňa 30.04.2021.pdf Stiahnuté: 141x

Zápisnica č.3/2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ, konaného dňa 02.07.2021.pdf Stiahnuté: 267x

Uznesenie z OZ konaného dňa 02.07.2021

Uznesenie zo zasadnutia OZ, konaného dňa 02.07.2021.pdf Stiahnuté: 200x

2020

Zápisnica č.1/2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ, konaného 14.02.2020.pdf Stiahnuté: 151x

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14.02.2020

uznesenie zo zasadnutia OZ, konaného dňa 14.02.2020.pdf Stiahnuté: 151x

Zápisnica č.2/2020

Zápisnica z OZ, konaného dňa 08.05.2020.pdf Stiahnuté: 98x

Uznesenia z OZ, konaného dňa 08.05.2020

Uznesenia z OZ konaného dňa 08.05.2020.pdf Stiahnuté: 77x

Zápisnica č.3/2020

Zápisnica z OZ, konaného 10.07.2020.pdf Stiahnuté: 79x

Uznesenia z OZ, konaného dňa 10.07.2020

Uznesenie z OZ konaného 10.07.2020.pdf Stiahnuté: 58x

Zápisnica č.4/2020

Zápisnica z OZ, konaného dňa 11.09.2020.pdf Stiahnuté: 72x

Uznesenie z OZ, konaného 11.09.2020

Uznesenie z OZ, konaného 11.09.2020.pdf Stiahnuté: 75x

Zápisnica č.5/2020

Zápisnica 5-2020.pdf Stiahnuté: 60x

Uznesenie z OZ, konaného 11.12.2020

Uznesenie zo zasadnutia OZ, konaného dňa 11.12.2020.pdf Stiahnuté: 46x

2019

Zápisnica 7/2019

Zápisnica č.7.pdf Stiahnuté: 213x

Zápisnica 8/2019

zápisnica č.8.pdf Stiahnuté: 356x

Zápisnica 1/2019

1-2019.pdf Stiahnuté: 283x

Zápisnica 2/2019

2-2019.pdf Stiahnuté: 227x

Stránka