Navigácia

Obsah

Zápisnice zo zasadania OZ

2021

Zápisnica č.6/2021

Zápisniza zo zasadnutia OZ,konaného dňa 26.11.2021.pdf Stiahnuté: 260x

Uznesenia z OZ, konaného dňa 26.11.2021

Uznesenie zo zasadnutia OZ,konaného dňa 26.11.2021.pdf Stiahnuté: 257x

2020

Zápisnica č.1/2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ, konaného 14.02.2020.pdf Stiahnuté: 234x

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14.02.2020

uznesenie zo zasadnutia OZ, konaného dňa 14.02.2020.pdf Stiahnuté: 245x

Zápisnica č.2/2020

Zápisnica z OZ, konaného dňa 08.05.2020.pdf Stiahnuté: 185x

Uznesenia z OZ, konaného dňa 08.05.2020

Uznesenia z OZ konaného dňa 08.05.2020.pdf Stiahnuté: 162x

Zápisnica č.3/2020

Zápisnica z OZ, konaného 10.07.2020.pdf Stiahnuté: 166x

Uznesenia z OZ, konaného dňa 10.07.2020

Uznesenie z OZ konaného 10.07.2020.pdf Stiahnuté: 123x

Zápisnica č.4/2020

Zápisnica z OZ, konaného dňa 11.09.2020.pdf Stiahnuté: 120x

Uznesenie z OZ, konaného 11.09.2020

Uznesenie z OZ, konaného 11.09.2020.pdf Stiahnuté: 136x

Zápisnica č.5/2020

Zápisnica 5-2020.pdf Stiahnuté: 117x

Uznesenie z OZ, konaného 11.12.2020

Uznesenie zo zasadnutia OZ, konaného dňa 11.12.2020.pdf Stiahnuté: 97x

2019

Zápisnica 7/2019

Zápisnica č.7.pdf Stiahnuté: 280x

Zápisnica 8/2019

zápisnica č.8.pdf Stiahnuté: 435x

Zápisnica 1/2019

1-2019.pdf Stiahnuté: 369x

Zápisnica 2/2019

2-2019.pdf Stiahnuté: 308x

Zápisnica 3/2019

Zápisnica č. 3.pdf Stiahnuté: 350x

Zápisnica 4/2019

Zápisnica 14.06.2019.pdf Stiahnuté: 287x

Zápisnica 5/2019

Zápisnica č. 5.pdf Stiahnuté: 410x

Zápisnica 6/2019

zápisnica č. 6 - 16.08.2019.pdf Stiahnuté: 314x

Stránka