Obsah

Archív zmlúv

2017

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 279347-2017

2017-02-09-131148-scan07007.pdf Stiahnuté: 378x | 09.02.2017

Úverová zmluva č. 279347-2017

2017-02-09-131236-scan07008.pdf Stiahnuté: 365x | 09.02.2017

Zmluva o majetkovom vysporiadaní

2017-01-11-075021-zmluva_o_majetkovom_vysporiadan__.PDF Stiahnuté: 456x | 11.01.2017

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD Bziny 01

2017-02-02-081006-scan06943.pdf Stiahnuté: 335x | 02.02.2017

2016

Poistenie vozidiel Moje auto

2016-04-04-191437-z2.doc Stiahnuté: 304x | 04.04.2016

Rámcová zmluva na dodanie tovaru

2016-02-09-162827-ramcova_zmluva_2014.pdf Stiahnuté: 316x | 09.02.2016

Súhrnný návrh poistnej zmluvy

2016-02-04-190906-zmluva.doc Stiahnuté: 284x | 04.02.2016

Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01

2016-04-04-190959-z1.doc Stiahnuté: 288x | 04.04.2016

Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi

2016-05-05-173917-2.doc Stiahnuté: 293x | 05.05.2016

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

2016-05-05-173817-1.doc Stiahnuté: 295x | 05.05.2016

Všeobecné obchodné podmienky pre úvery a bankové záruky SZRB

2016-07-19-184923-vop.doc Stiahnuté: 305x | 19.07.2016

Zmluva o aktualizácii programov

2016-06-29-171230-zmluva.pdf Stiahnuté: 329x | 29.06.2016

Zmluva o dielo Ev. číslo: NSWD-01-12-2016-SK

2016-12-21-202701-dielo_Bziny.docx Stiahnuté: 354x | 21.12.2016

zmluva o dielo Vizual DK

projektova dokumentacia

zmluva o dielo vizual na web.PDF Stiahnuté: 348x | 04.12.2017

Zmluva o manažmente projektu

2016-10-31-173439-zmluva_o_manazmente_projektu_mp_profit.PDF Stiahnuté: 331x | 31.10.2016

Zmluva o odbere odpadov

2016-04-25-165804-Dok2.doc Stiahnuté: 305x | 25.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie

2016-04-12-194520-Dok2.doc Stiahnuté: 298x | 12.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

2016-04-14-221239-Dok2.doc Stiahnuté: 296x | 14.04.2016

Zmluva o prevádzke webového sídla a poskytovania ďalších webhostingových služieb

2016-12-21-202506-prev__dzka_Bziny.docx Stiahnuté: 320x | 21.12.2016

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-Za-R-276-001/2016

2016-03-29-200305-zmluva2.doc Stiahnuté: 292x | 29.03.2016

Stránka