Obsah

Archív zmlúv

2016

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-Za-R-276/2016

2016-03-29-200202-zmluva.doc Stiahnuté: 157x | 29.03.2016

2015

Dod. č. 1 k zmluve o dielo č. 4013-WYP

2015-02-18-141107-dod.doc Stiahnuté: 188x | 18.02.2015

Dod. č. 2 k úverovej zmluve 239847/2015

2016-07-19-183551-dodo2.doc Stiahnuté: 170x | 19.07.2016

Dod.č.1 k úverovej zmluve č. 239847-2015

2015-11-26-161249-Dod.__.1_k___verovej_zmluve239847-2015.doc Stiahnuté: 153x | 26.11.2015

Dodatok č 3 k Úverovej zmluve 239847-2015

2016-10-29-194330-scan2016-10-27-084919.pdf Stiahnuté: 225x | 29.10.2016

Dodatok č. 2 k zmluve 10K112029 o zabezpečení poskytovania stravovania

2015-10-15-000924-3.pdf Stiahnuté: 176x | 15.10.2015

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 4013-WYP

2015-06-29-163806-zmluvz.pdf Stiahnuté: 337x | 29.06.2015

Dodatok č. dod/01-2015/091/2014-IZ-5.0/V

2015-04-01-174841-Dodatok_k_zmluve.docx Stiahnuté: 155x | 01.04.2015

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

2015-01-29-223022-Dok1.doc Stiahnuté: 159x | 29.01.2015

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.239847

2015-06-29-161743-Dok2.doc Stiahnuté: 163x | 29.06.2015

Mandátna zmluva

2015-02-25-194244-Mand__tna_zmluva.PDF Stiahnuté: 202x | 25.02.2015

Notárska zápisnica

2015-03-04-170018-not__rska_z__pisnica.pdf Stiahnuté: 167x | 04.03.2015

Rámcová zmluva na dodanie tovaru

2015-10-15-001545-Dok2.doc Stiahnuté: 163x | 15.10.2015

Úverová zmluva č. 239847-2015

2015-06-29-162828-33.doc Stiahnuté: 151x | 29.06.2015

Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory

2015-10-27-191308-222.doc Stiahnuté: 156x | 27.10.2015

Zmluva o dielo č.300314PRK

2015-04-08-111924-Zmluva_o_dielo___.300314PRK.pdf Stiahnuté: 175x | 08.04.2015

zmluva o dielo Globbitz

relaxačno - športový areál

Zmluva_o_dielo_-_stavba_-_Globbiz.pdf Stiahnuté: 243x | 04.12.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.prostriedku zamestnávateľovi

2015-06-17-193427-scan0001.pdf Stiahnuté: 262x | 17.06.2015

Zmluva o spolupráci č. 065/2015-IZ-

2015-02-18-140923-zml.doc Stiahnuté: 162x | 18.02.2015

Zmluva o úvere

2015-03-04-165926-zmuva_o___vere.pdf Stiahnuté: 155x | 04.03.2015

Stránka