Obsah

Archív zmlúv

2015

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 239847-2015

2015-06-29-163410-Dok2.doc Stiahnuté: 162x | 29.06.2015

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č.239847-2015/1

2015-10-26-214259-11.doc Stiahnuté: 170x | 26.10.2015

2014

Dodatok č. 2 k úverovej zmluve č.230906-2014

2015-11-26-161137-Dod.___.2_k___verovej_zmluve_230906-2014.doc Stiahnuté: 154x | 26.11.2015

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

2014-02-14-192655-Dok1.doc Stiahnuté: 165x | 14.02.2014

Dodatok k úverovej zmluve

2014-12-23-220622-dodatok_k_uverovej_zmluve.pdf Stiahnuté: 251x | 23.12.2014

Dodatok k úverovej zmluve - pokračovanie

2014-12-23-220729-img-141223121403-0001.pdf Stiahnuté: 237x | 23.12.2014

Kúpna zmluva

2014-02-05-163631-zmluva.docx Stiahnuté: 148x | 05.02.2014

Mandátna zmluva

2014-07-25-221805-mzz.doc Stiahnuté: 165x | 25.07.2014

Úverová zmluva č. 230906-2014

2014-11-26-173005-__verov___zmluva.doc Stiahnuté: 250x | 26.11.2014

Zmluva č. 1/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Bziny

2014-01-13-161946-zmluva.doc Stiahnuté: 148x | 13.01.2014

Zmluva č. 211/2014/OSV o poskytnutí finančného príspevku...

2014-07-09-204703-zmluva.doc Stiahnuté: 169x | 09.07.2014

Zmluva o dielo č. 1/2014

2015-11-17-213328-Zmluva_Stavebny_Dozor_1-2014.pdf Stiahnuté: 232x | 17.11.2015

Zmluva o dielo č. 1/2014 Dodatok. č1

2015-11-17-214258-Dodatok-c-1-k-zmluve-Stavebny-Dozor-1-2014.pdf Stiahnuté: 249x | 17.11.2015

Zmluva o dielo č. 2/2014

2015-11-17-212941-Zmluva-Projektovy-dohlad-c-2-2014.pdf Stiahnuté: 179x | 17.11.2015

Zmluva o dielo č. 2/2014 - Dodatok č. 1

2015-11-17-213650-Dodatok-c-1-k-zmluve-Projektovy-dohlad-2-2014.pdf Stiahnuté: 338x | 17.11.2015

Zmluva o dielo č. 4013-WYP

2014-08-08-153015-ZOD2.pdf Stiahnuté: 240x | 08.08.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie

2014-03-06-191004-zmluva.doc Stiahnuté: 155x | 06.03.2014

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre projekt

2014-08-26-164158-Zmluva_P__R1.pdf Stiahnuté: 323x | 26.08.2014

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo ŠR SR

2014-07-21-193043-zmluva11.doc Stiahnuté: 167x | 21.07.2014

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2014-10-03-193024-sss.doc Stiahnuté: 167x | 03.10.2014

Stránka