Obsah

Archív objednávek


Postup samospráv pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z. z.

ZHRNUTIE ZÁKLADNÝCH INFORMÁCIÍ K ZÁKONU č. 546/2010 Z. z.

II. ZVEREJŇOVANIE FAKTÚR A OBJEDNÁVOK

Povinná osoba má povinnosť zverejniť objednávky tovarov a služieb na svojej web stránke do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia. To sa nevzťahuje na objednávky, ktoré súvisia s už zverejnenou zmluvou. Faktúry je potrebné zverejniť do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia na web stránke povinnej osoby. Zverejnenie faktúr a objednávok sa vzťahuje iba na tie povinné osoby, ktoré majú vlastnú web stránku. Doplňujúca informácia: V zákone je splnomocnenie pre vládu vydať nariadenie, ktorým môže stanoviť sumu, od ktorej sa musia objednávky a faktúry zverejňovať. Na tomto nariadení ministerstvo spravodlivosti pracuje a veríme, že v blízkej dobe bude schválené. Otázka výšky tohto limitu je momentálne predmetom medzirezortnej diskusie.

Rok 2017

Rok 2017

objednávky rok 2017.pdf Stiahnuté: 282x | 20.02.2017

Rok 2016

Rok 2016

rok 2016.pdf Stiahnuté: 271x | 20.02.2017

Rok 2015

Rok 2015

rok 2015.pdf Stiahnuté: 307x | 20.02.2017

Rok 2014

Rok 2014

rok 2014.pdf Stiahnuté: 276x | 20.02.2017

Rok 2013

Rok 2013

rok 2013.pdf Stiahnuté: 318x | 20.02.2017

Rok 2012

Objednávka 17.01.2011 VZORKY ČOV

2013-02-16-180409-vzorky___ov.doc Stiahnuté: 287x | 08.02.2017

Rok 2012

rok 2012.pdf Stiahnuté: 341x | 20.02.2017

Stránka

  • 1