Obsah

Archív zmlúv

2014

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2014-05-26-205527-Dok1.doc Stiahnuté: 169x | 26.05.2014

Zmluva o poskytnutí služieb PL - SK 1/2014

2014-08-06-220946-zm.doc Stiahnuté: 162x | 06.08.2014

Zmluva o realizácii verejného obstarávania

2014-07-25-223135-ddd.doc Stiahnuté: 148x | 25.07.2014

Zmluva o spolupráci

2014-11-27-155410-zml.doc Stiahnuté: 145x | 27.11.2014

Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce Bziny

2014-03-11-184537-zz.doc Stiahnuté: 147x | 11.03.2014

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2014-08-01-153600-zmluvav.doc Stiahnuté: 152x | 01.08.2014

Zmluva o zriadení záložného práva K POHĽADÁVKE Z ÚČTU č. 230906-2014

2014-11-26-173120-Zmluva_o_zriaden___z__l.pr__va.doc Stiahnuté: 251x | 26.11.2014

Zmluva- projekt Európa pre občanov

2014-10-23-194308-zmluv.doc Stiahnuté: 159x | 23.10.2014

2013

Darovacia zmluva

2013-02-20-200805-darovacia_zmluva.doc Stiahnuté: 161x | 20.02.2013

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

2013-02-23-200547-zmluva.docx Stiahnuté: 157x | 23.02.2013

Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania

2013-07-16-205049-Doxx.pdf Stiahnuté: 195x | 16.07.2013

Dodatok č. 2 k zmluve o prevádzkovaní ČOV

2013-02-26-202034-Nov___objekt_-_Dokument_programu_Microsoft_Office_Word__3_.docx Stiahnuté: 148x | 26.02.2013

Dodatok č. 4 o aktualizácii programov

2013-11-16-162255-zz.doc Stiahnuté: 146x | 16.11.2013

Dodatok k zmluve

2013-02-20-200951-Dodatok_k_zmluve_o_spolupr__ci.doc Stiahnuté: 165x | 20.02.2013

Licenčná zmluva

2013-02-20-200927-licen__n___zmluva_s_Topsetom.doc Stiahnuté: 159x | 20.02.2013

Mandátna zmluva

2013-12-30-164721-mand__tna_zmluva.doc Stiahnuté: 144x | 30.12.2013

Návrh zmluvy na prenájom skolaudovaného verejného vodovodu v IBV Dielnice

2013-09-24-162813-NZ-Bziny__voda.doc Stiahnuté: 231x | 24.09.2013

Oznámenie o postúpení práv a povinností

2013-02-20-195825-topset.doc Stiahnuté: 143x | 20.02.2013

Príkazná zmluva č. 0001

2013-10-11-204908-Dok1.doc Stiahnuté: 160x | 11.10.2013

Zmluva o dielo

2013-02-20-201110-zmluva_o_dielo_Podstrelen__.doc Stiahnuté: 149x | 20.02.2013

Stránka