Obsah

Archív zmlúv

2013

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny

2013-02-20-200442-Zmluva_-_SSE_-Obec.___tadi__n_1.doc Stiahnuté: 142x | 20.02.2013

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny

2013-02-20-200359-Zmluva_-_SSE_Obec_-_O.c.U.doc Stiahnuté: 155x | 20.02.2013

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny

2013-02-20-200326-Zmluva_-_SSE_Obec_-_V.O.doc Stiahnuté: 155x | 20.02.2013

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny

2013-02-20-200257-zmluva_-_SSE_-_Obec.doc Stiahnuté: 160x | 20.02.2013

Zmluva o poskytnutí dotácie

2013-02-20-200542-zmluva_o_poskytnut___dot__cie.doc Stiahnuté: 161x | 20.02.2013

Zmluva o poskytnutí dotácie PH2-OPK---2013/002217-020

2013-11-25-170614-zmluva.doc Stiahnuté: 143x | 25.11.2013

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR

2013-07-22-223413-zml.doc Stiahnuté: 162x | 22.07.2013

Zmluva o postúpení práv a povinností

2013-05-07-202226-zmluva.doc Stiahnuté: 163x | 07.05.2013

Zmluva o spolupráci

2013-02-20-200649-zmluva_Aquarelax.doc Stiahnuté: 165x | 20.02.2013

Zmluva o spolupráci

2013-02-18-174515-Zmluva_o_spolupr__ci.doc Stiahnuté: 151x | 18.02.2013

Zmluva o terminovanom úvere

2013-02-20-201039-VUB..doc Stiahnuté: 169x | 20.02.2013

Zmluva o umiestnení zbernej nádoby na použitý odev a textil

2013-09-23-214109-zmluva.doc Stiahnuté: 153x | 23.09.2013

Zmluva o vytvorení webovej stránky, domény a web hostingu

2013-03-06-165937-Dok1.doc Stiahnuté: 142x | 06.03.2013

2012

Dohoda č.1/§ 59/2012

2013-02-20-200508-Dohoda__-_pr__spevok_na_asistenta.doc Stiahnuté: 159x | 20.02.2013

DOHODA č.6/ § 56/ 2012

2013-02-20-200724-DOhoda_-___rad_pr__ce.doc Stiahnuté: 151x | 20.02.2013

2010

Dodatok č.2 k zmluve o termínovanom úvere č.1065/2010/UZ

2013-02-16-180446-dodatok___.2_k_zmluve_o_term__novanom___vere.doc Stiahnuté: 176x | 08.02.2017

Dodatok č.3 k zmluve o termínovanom úvere č.1065/2010/UZ

2013-02-20-195858-dodatok___.3.doc Stiahnuté: 165x | 20.02.2013

2008

Dodatok č. 5 ku zmluve č. A/239/05/2008 o aktualizácii programov

2014-04-04-211224-Z1_1_.docx Stiahnuté: 159x | 04.04.2014

2007

Partnerská zmluva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013 na realizáciu projektu č. WTSL.02.02.00-24-160/10 s názvom Tradíca bez hraníc - poľsko- slovenská spolupráca v rozsahu pestovania kultúry a tradíci

2013-12-18-173716-Polsko.pdf Stiahnuté: 325x | 18.12.2013

2006

Dodatok č. 2 k zmluve o prevádzkovaní zo dňa 01. 03. 2006

2013-02-18-174605-DOD._C4_8C_20.2_20_20k_20zmluve_20o_20prev_C3_A1dzkovan_C3_AD.pdf Stiahnuté: 255x | 18.02.2013

Stránka