Obsah

Archív faktúr


Postup samospráv pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z. z.

ZHRNUTIE ZÁKLADNÝCH INFORMÁCIÍ K ZÁKONU č. 546/2010 Z. z.

II. ZVEREJŇOVANIE FAKTÚR A OBJEDNÁVOK

Povinná osoba má povinnosť zverejniť objednávky tovarov a služieb na svojej web stránke do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia. To sa nevzťahuje na objednávky, ktoré súvisia s už zverejnenou zmluvou. Faktúry je potrebné zverejniť do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia na web stránke povinnej osoby. Zverejnenie faktúr a objednávok sa vzťahuje iba na tie povinné osoby, ktoré majú vlastnú web stránku. Doplňujúca informácia: V zákone je splnomocnenie pre vládu vydať nariadenie, ktorým môže stanoviť sumu, od ktorej sa musia objednávky a faktúry zverejňovať. Na tomto nariadení ministerstvo spravodlivosti pracuje a veríme, že v blízkej dobe bude schválené. Otázka výšky tohto limitu je momentálne predmetom medzirezortnej diskusie.

Rok 2017

Dodávateľské faktúry rok 2017

dodávateľské faktúry rok 2017.pdf Stiahnuté: 359x | 20.02.2017

Rok 2016

Dodávateľské faktúry rok 2016

dodávateľské faktúry rok 2016.pdf Stiahnuté: 400x | 20.02.2017

Odberateľské faktúry 2016

odberateľské faktúry 2016.pdf Stiahnuté: 277x | 20.02.2017

Rok 2015

Dodávateľské faktúry rok 2015

dodávateľské faktúry rok 2015.pdf Stiahnuté: 438x | 20.02.2017

Odberateľské faktúry rok 2015

odberateľské faktúry rok 2015.pdf Stiahnuté: 270x | 20.02.2017

Rok 2014

Dodávateľské faktúry 2014

dodávateľské faktúry 2014.pdf Stiahnuté: 372x | 20.02.2017

Odberateľské faktúry 2014

odberateľské faktúry 2014.pdf Stiahnuté: 351x | 20.02.2017

Rok 2013

Dodávateľské faktúry rok 2013

dodávateľské faktúry rok 2013.pdf Stiahnuté: 424x | 20.02.2017

Odberateľské faktúry - rok 2013

odberateľské faktúry.pdf Stiahnuté: 278x | 20.02.2017

Rok 2012

Dodávateľské faktúry rok 2012

dodávateľské faktúry rok 2012.pdf Stiahnuté: 388x | 20.02.2017

Odberateľské faktúry - rok 2012

odberateľské faktúry.pdf Stiahnuté: 310x | 20.02.2017

Rok 2011

Dodávateľské faktúry rok 2011

dodávateľské faktúry rok 2011.pdf Stiahnuté: 281x | 20.02.2017

Stránka

  • 1