Navigácia

Obsah

O obci

Samosprávny kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Počet obyvateľov okresu Dolný Kubín: 38 936
Rozloha okresu Dolný Kubín: 409 km
Počet obcí okresu Dolný Kubín: 1 mesto a 23 obcí
Obec Bziny leží v Oravskej vrchovine, poloha 49° 14´ s. g. š. 19° 19´v. g. d., vzdialenosť od Bratislavy 265 km  
Počet obyvateľov Bzín k 30.08.2018: 578
Rozloha Bzín: 584 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1345
Región: Dolná Orava

 

Región Dolná Orava leží v južnej časti bývalej župy Orava. Na sever od nej leží Biela Orava, na severovýchod Horná Orava. Hranice regiónu Dolná Orava sa stotožňujú s hranicami administratívneho celku Dolný Kubín. Na Dolnej Orave sú aj početné jaskyne, ale žiadna z nich nie je sprístupnená. Geologickým podložím sú štvrťohorné naplaveniny. Údolie rieky Orava má pestré zloženie vápencov, zlepencov, pieskovcov a bridlíc, ktoré vytvárajú pôsobením tečúcej vody mnohé bralnaté útvary, medzi ktorými sa kľukatí rieka Orava. Naša oblasť patrí do povodia Váhu. Podnebie je kontinentálne mierne chladnej oblasti s výrazným vpyvom Atlantického oceánu. Podľa klimatických porovnaní v Oravskom Podzámku je priemerná ročná teplota + 6,3° C, najteplejší mesiac júl má priemernú ročnú teplotu + 16,1° C, najchladnejší január -4,6° C. Na turistiku je najpriaznivejšie obdobie od druhej polovice augusta do začiatku októbra, na lyžovanie február a marec. Rastlinstvo je vďaka geologickému podložiu veľmi pestré. Vysokohorské lúky sú bohaté na bežnú lúčnu kvetenu. Žije tu srnčia a jelenia zver, diviak, líška, kuna lesná, rys ostrovid, medveď, vlk, z vtáctva je to tetrov hôrny, jariabok, sova, výr, sokol, myšiak, orol krikľavý.