Navigácia

Obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Voľby prezidenta

VOĽBY

 

Informácia pre voliča

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

 

Voľby prezidenta

Obec Bziny zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej

volebnej komisie obce Bziny pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 16.marca 2019.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK možno doručiť aj elektronickou poštou na adresu:

podatelna@bziny.eu

 

Zverejnenie emailovej adresy

Obec Bziny zverejňuje
emailovú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
pre Voľby prezidenta SR 2019: 
podatelna@bziny.eu

 

Zoznam kandidátov na prezidenta