Navigácia

Obsah

Zamestnanci obecného úradu

 

Hlavný kontrolór obce    

 

Ing. Miroslav Málik

Administratívny pracovník obce

Náplň práce:

  • Overovanie podpisov a listín
  • Evidencia obyvateľstva
  • Podateľňa obce
  • Pokladňa obce
  • Spisová agenda obecného úradu
  • Mzdová a personálna agenda
  • Inventarizácia obecného majetku
  • Fakturácia
Miroslava Hunčagová
   
 
Opravár, údržbár Juraj Záhora
   

Správca Komunitného centra

 

Agneša Mikulová