Navigácia

Obsah

Farnosť


Z cirkevných dejín

Bziny pôvodne patrili do farnosti v Dolnom Kubíne. V časoch Juraja Thurzu tu patrili aj Vyšný Kubín, Kňažia, Medzibrodie, Záskalie, Jasenová, Valaská Dubová a Pokryváč. Od roku 1787 patrili do novozriadenej fary v Kňažej. Tento stav trval do roku 1858.
11.apríla 1858 bolo sídlo fary prenesené do Bzín. Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Bzinách je postavený na mieste pôvodného kostola, ktorý bol zničený požiarom, zostala len východná časť a obraz Narodenia Panny Márie. Základný kameň súčasného kostola bol položený 11.júna 1805. Výstavba prebehla v rokoch 1805 – 1811. Dokončený bol 28.9.1811. Posviacka kostola sa uskutočnila 28.októbra 1811.
Pôvodné patrocínium, Narodenia Panny Márie, bolo zmenené a dnes je kostol zasvätený Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie.

V kostole sa nachádza:

obraz Narodenia Panny Márie z 18.storočia v peknom pôvodnom ráme.

Obraz Narodenia Panny Márie z 18.storočia v peknom pôvodnom ráme


Oltárny obraz Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý je dielom maliara Božetecha Klemensa.

Oltárny obraz Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Na klenbe kostola sú namaľované obrazy zo života Ježiša Krista, ktoré namaľovali akademickí maliari Ignác a Biela Kolčákovci.
Pod chórom na bočných stenách sú umiestnené obrazy od akademickej maliarky Emílie Holej.

Je to obraz Božieho Milosrdenstva

Obraz Božieho Milosrdenstva
a obraz Matky ustavičnej pomoci.

Obraz Matky ustavičnej pomociFotoFotoOslavy 200. výročia posviacky kostola v Bzinách (6. november 2011)

Obec žila tri dni oslavami dvestého výročia posvätenia kostola. Nedeľnú slávnostnú omšu, ktorá bola vyvrcholením slávností, celebroval spišský diecézny biskup Štefan Sečka. Kostol bol vždy dominantou obce, po architektonickej aj duchovnej stránke.   Súčasťou slávnostného programu boli divadelné a spevácke chrámové vystúpenia. Oslavy ukončila Akadémia o Márii a chráme.

Záber z osláv 200. výročia posviacky kostola v Bzinách (6. november 2011) za účasti Otca biskupa

Záber z osláv 200. výročia posviacky kostola v Bzinách

Záber z osláv 200. výročia posviacky kostola v  Bzinách (6. november 2011) - nesenie obetných darov

Záber z osláv 200. výročia posviacky kostola v  Bzinách

Záber z osláv 200. výročia posviacky kostola v Bzinách (6. november 2011)  - Bývalý správca farnosti vdp. Juraj Kyseľ, súčasný správca farnosti vdp. Štefan Saloka a novokňaz vdp. Michal Žiaran, ktorý má korene v našej farnosti.

Záber z osláv 200. výročia posviacky kostola v Bzinách

Dominikánsky konvent v Bratislave

 

Pri príležitosti osláv 200. výročia posviacky kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie V Bzinách bola zriadená pamätná tabuľa kňazov, ktorí pôsobili v našom kostole. Boli to:

 • Mikuláš Kaniček (1787-1795)
 • Ján Droppa (1795-1796)
 • Pavol Pivovarčík (1796-1832)
 • Ondrej Mišek (1832-1863)
 • Andrej Tomečko (1864-1884)
 • Jozef Herkeľ (1884-1898
 • Ján Bajaček (1899-1900)
 • Jozef Klocháň (1900-1933)
 • Michal Mrkva (1933-1942)
 • Karol Uhlárik (1942-1951)
 • Štefan Scheling (1951-1959)
 • Ján Maslančík (1959-1975)
 • Juraj Kyseľ SDB (1975-1992)
 • Jozef Skalný SDB (1992-1994)
 • Ivan Gróf SDB (1994-1996)
 • Jozef Skalný SDB (1996-1998)
 • Marcel Heldák (1998-2005)
 • Štefan Saloka (2005- 2019)
 • Ján Budzák (2019 - 2023)
 • Alexander Líška ( 2023 - 2023)
 • Peter Duffala (2023 -

 

Kapláni farnosti:

 • Daniel Šalát (2004 - 2007)
 • Štefan Torbík (2007 - 2008)
 • Jaroslav Barta (2008 - 2010)
 • Marián Sivoň (2010 - 2013)
 • Richard Ondáš (2013 - 2016)
 • František Janečko (2016 - 2018)
 • Ján Grivalský (2018 - 2019)
 • Matúš Bašista (2019 - 2020)
 • Peter Duffala ( 2020 - 2023)

 

"Z celej svojej duše sa boj Pána a jeho kňazov maj za posvätené osoby." (Sir 7,31)

KAPLNKA Prícestná kaplnka ( kon. 18. stor. )

 Foto: Miloš Grznár

 

KAPLNKA Prícestná kaplnka ( kon. 18. stor. )

KAPLNKA Trojica, Svätého kríža

KAPLNKA Trojica, Svätého kríža

KAPLNKA Sedembolestnej Panny Márie

KAPLNKA Sedembolestnej Panny Márie