Navigácia

Obsah

Dokumenty k referendu

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24.augusta 2022

vyhlásila referendum a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023


Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

referendum.pdf (207.06 kB)

 

Informácie pre voliča

informácia pre voliča.pdf (272.51 kB)

 

Vytvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Vytvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti.pdf (126.49 kB)

 

Oznámenie o určení e mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

Oznámenie e mailovej adresy.pdf (105.49 kB)

 

V referende majú právo do volebných komisií delegovať jedného člena a jedného náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „politická strana“) a petičný výbor za referendum.

Okrsková volebná komisia

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana a petičný výbor za referendum starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda (do 24. novembra 2022 do 24.00 h).

ELEKTRONICKY NA ADRESU : podatelna@bziny.eu

PÍSOMNE NA POŠTOVÚ ADRESU: Obec Bziny, Ul.Brezovecká 96/8, 026 01 Bziny

Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2020, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické strany a politické hnutia:

Sloboda a Solidarita,

SME RODINA,

ZA ĽUDÍ,

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA,

SMER - sociálna demokracia,

Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko,

petičný výbor za referendum.

Vzory tlačív sú k dispozícii: https://www.minv.sk/?r23-vzory

 

Vymenovanie  zapisovateľky  okrskovej volebnej komisie pre referendum

Vymenovanie zapisovateľky.pdf (132 kB)

 

Oznámenie e-mailovej adresy pre doručovanie žiadostí pre voľbu poštou

oznámenie e-mailovej adresy pre voľbu poštou.pdf (107.08 kB)

 

Žiadosť o voľbu poštou

žiadosť o voľbu poštou.docx (18.47 kB)

 

OZNÁMENIE o určení e-mailovej adresy na doručenie žiadostí  o vydanie hlasovacieho preukazu

oznámenie e mailovej adresy žiadosti o hlasovací preukaz.pdf (115.15 kB)