Navigácia

Obsah

Demografia 

Súčasnosť

Občianska vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské zariadenie
 • Zariadenia pre údržbu a opravu motorových vozidiel
 • Knižnica
 • Komunitné centrum
 • Futbalové ihrisko
 • Káblová televízia
 • Internet
 • Verejný vodovod
 • Verejná kanalizácia
 • Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Vlaková zastávka
 • Autobusová zastávka

 

Demografický vývoj počtu obyvateľov obce Bziny
v rokoch 2013 - 2018

Rok

Prisťahovalo

Narodilo

Vysťahovalo

Zomrelo

2013 9 3 12 5
2014 20 6 6 4
2015 13 4 9 0
2016 6 9 9 1
2017 5 7 11 4
2018 15 11 18 4
2019