Navigácia

Obsah

Právo voliť a byť volený - voľby do orgánov samosprávy obcí.pdf (137.19 kB)

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby

do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v obci Bziny na základe § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č.40/2022, uznesením č. 42/2022 určilo jeden volebný obvod, v ktorom sa budú voliť 7 poslanci obecného zastupiteľstva.


oznámenie o určení počtu poslancov.pdf (138.82 kB)

Oznámenie - volebný okrsok

volebný okrsok.pdf (153.9 kB)

Zoznam zaregistrovaných kadidátov na starostu obce

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV na starostu.pdf (100.6 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV na poslancov.pdf (124.57 kB)