Navigácia

Obsah

Spojené voľby 2022

 

Rozhodnutie predsedu NR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov.pdf (188.83 kB)

Informacia_o_sposobe_hlasovania_Spojene_volby_2022.pdf (71.15 kB)

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie  v Bzinách

menovanie zapisovateľky.pdf (139.01 kB)

 

Oznámenie o počte obyvateľov obce Bziny

Počet obyvateľov.pdf (143.07 kB)

 

OZNÁMENIE emailovej adresy

oznámenie emailovej adresy.pdf (136.33 kB)

 

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti z dôvodu ochorenia na COVID-19 prípadne z dôvodu karantény môže požiadať obec o špeciálny spôsob hlasovania. Žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania môžete podávať telefonicky  do piatka 28.októbra 2022 do 12.00 hodiny na telefónnom čísle obce 0948158034.

 

 

Právo voliť a byť volený - voľby do orgánov samosprávy obcí.pdf (137.19 kB)

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby

do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v obci Bziny na základe § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č.40/2022, uznesením č. 42/2022 určilo jeden volebný obvod, v ktorom sa budú voliť 7 poslanci obecného zastupiteľstva.


oznámenie o určení počtu poslancov.pdf (138.82 kB)

Oznámenie - volebný okrsok

volebný okrsok.pdf (153.9 kB)

Zoznam zaregistrovaných kadidátov na starostu obce

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV na starostu.pdf (100.6 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV na poslancov.pdf (124.57 kB)

 

Výsledky  volieb poslancov obecného  zastupiteľstva a volieb starostu obce 

samospráva.pdf (922.13 kB)