Obsah

Rok 2017

  • ÚPSVaR Dolný Kubín – Dobrovoľnícka činnosť na 6 mesiacov do apríla 2018 – 1 pracovné miesto
  • ŽSK - dotácia na XXV. ročník Memoriáli Jána Beňuša st.
  • ENVIROMENTÁLNY FOND - Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom