Obsah

Projekty a žiadosti o dotácie rok 2013


Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie schváleného finančného príspevku – dotácie vo výške 1 000,- € na účel v oblasti prevencie kriminality - efektívne využívannie voľného času.
 

  • Projekt - Európske občianstvo - spoločná hodnota


Predmetom je poskytnutie schváleného finančného príspevku z Európskeho fondu... – dotácie vo výške 21 000,- €.
 

  • Staň sa hasičom


Predmetom je podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, 

majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému - dotácia vo výške 1 000,- €