Obsah

Rok 2010


Mikroprojekt "Podpora cezhraničných kulinárskych tradícií"

realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013

Začiatok realizácie mikroprojektu: 1. január 2010

Dátum vecného ukončenia realizácie mikroprojektu: 31. december 2010

Cezhraničný partner: Gmina Wilkowice


Financovanie: ERDF - 32 584,75 €

                         štátny rozpočet - 3 833,50 €

                         vlastné zdroje - 1 916,75 €

Aktivity projektu: kuchárske sústredenie

                              kulinárske dni u poľského partnera

                              kulinárske dni u slovenského partnera

                              tvorba propagačnej brožúrky, propagačných materiálov

                              zozbieranie a výber materiálu do cezhraničnej kuchárky

Cieľ projektu: podporiť socio-ekonomický rozvoj cezhraničného regiónu prostredníctvom podpory rozvoja tradičných kulinárskych tradícií a remesiel. Posilnenie aktivít na hranici dvoch kultúrne a historicky úplne odlišných obcí, ktoré sa nachádzajú na území Poľska a Slovenska.


Výsledky projektu:

  • Nová kuchyňa


Svadby, kary, narodeninové oslavy pre 160 hostí. To všetko si Bzinci už môžu dovoliť organizovať priamo v kultúrnom dome. Dopomohla k tomu nová obecná kuchyňa za takmer 10 000 eur. V prízemí budovy kultúrneho domu pribudlo moderné kuchynské vybavenie. Je tu sporák, platňa na smaženie, dvojrúra na pečenie, pribudli nové poháre, taniere a doplnky do kuchyne.

Doteraz kuchyňa fungovala iba v obmedzenom režime. Jedlo a nápoje sa tam dali len prihriať. Súčasné zariadenie kuchyne už umožňuje pripraviť v nej kompletné menu.
 

Nová kuchyňa


Kuchárska kniha v slovenskom a poľskom jazyku

Kuchárska kniha obsahuje tridsať slovenských a rovnaké množstvo poľských receptov. Publikáciu zostavili a jedlá do nej vybrali a pripravili ženy z partnerských obcí.BZINY. Bziny sa tak stali jedinou obcou na Orave s vlastnou kuchárskou knihou.

Receptúry na tradičné slovenské jedlá vylepšili svojimi kulinárskymi trikmi miestne ženy. Jedlá uvarili, potom odfotografovali a popísali.

Kniha vyšla v náklade šesťsto kusov. Grafickú podobu publikácie navrhol miestny dizajnér Filip Grznár.. 

Uvádzanie kuchárskej knihy


Uvádzanie kuchárskej knihy "Slovensko-poľská kuchárka" do života za účasti starostu obce Wilkowice MiezcyslavaRazcku, starostu obce Bziny Jána Beňuša a podpredsedu NR SR Milana Horta. (zľava)

 

Kulinárske dni v Bzinách

Predstavením kuchárskej knihy v slovenskom a poľskom jazyku vyvrcholila vzájomná spolupráca obcí Bziny a Wilkowice. Jedlá z novej publikácie priniesli ochutnať gazdinky na kulinárske podujatie do Bzín. V ponuke boli  hrachová polievka, plnený kapustný list, kapustníky, krémeš. Medzi jedlami bol aj dezert pripomínajúci japonskú špecialitu suši - palacinkové cesto plnené tvarohom a broskyňou.

Kulinárske dni v Bzinách


Bzinské kulinárky pri prezentácii tradičných jedál

Bzinčanom pomohli s varením Medzibrodčania a Pucovčania. Gazdiné z Pucova priniesli paradajky plnené bryndzovou nátierkou.

Na koštovku dorazil aj podpredseda Národnej rady Milan Hort. Akciu označil za úžasnú, lebo sa na nej stretli ľudia z obidvoch strán hranice. „Z priateľstva vznikol projekt, z neho kniha, ktorá môže slúžiť domácnostiam na jednej aj druhej strane hranice. Teraz už len pomyselnej, ktorá nerozdeľuje, ale spája," povedal Hort.

Ochutnávka miestnych špecialít


Ochutnávka miestnych špecialít partnerských obcí v Kultúrnom dome v Bzinách