Obsah

Projekty a žiadosti o dotácie - podané

Rok 2018

  • MFSR - Dotácia na spracovanie územno-plánovacej dokumentácie
  • ÚRAD VLÁDY - Bezúdržbové detské ihrisko
  • ŽSK - Dotácia na Memoriál Jána Beňuša st.
  • ŽSK - Dotácia na projekt Revitalizácia cintorína v obci Bziny
  • ENVIROMENTÁLNY FOND - Podpora elektromobility
  • ÚPSVaR Dolný Kubín - projekty zamestnávania
  • Program obnovy dediny - Revitalizácia cintorína v obci Bziny
  • PSS grantový program - Renovácia schodišťa cintorína v obci Bziny