Obsah

Projekty a žiadosti o dotácie - podané

Rok 2012

  • Brusel – Diskutujeme o živote občanov v partnerských mestách
  • Brusel - Vzájomným stretnutím rozvíjame a utužujeme vzťahymedzi občanmi partnerských obcí
  • ENVIROFOND – Rekonštrukcia budovy ČOV
  • ENVIROFOND – Inžinierske siete – 1. Etapa
  • ENVIRTOFOND – Prestavba a prístavba kultúrneho domu
  • ENVIROFOND – Regulácia potoka Bziny
  • ENVIROFOND – Zakúpenie prślušenstva k nosiču náradia – zabezpečenie celkového zhodnocovania KO
  • ENVIROFOND – Rozšírenie vodovodu Bziny
  • ENVIROFOND – Prestavba a prístavba kultúrneho domu – zelená investičná schéma
  • OBNOVA DEDINY -Ihrisko