Obsah

Projekty a žiadosti o dotácie - podané

Rok 2017

 • MFSR - dotácia na projekt Revitalizácia cintorína v obci Bziny
 • ŽSK - dotácia na II. ročník Bzinských zemiakových hodov
 • ŽSK - dotácia na XXV. ročník Memoriálu Ján Beňuša st.
 • ÚVSR - dotácia na projekt Detské ihrisko v obci Bziny
 • MVSR - dotácia na projekt Rozšírenie kamerového systému v obci Bziny
 • ÚRAD VLÁDY SR - dotácia na projekt Vybavenie stolnotenisového klubu
 • PREZÍDIUM PZ SR - dotácia na projekt Osvetlenie prechodu pre chodcov - Bziny
 • PSS UMS - Renovácia schodišťa cintorína v obci Bziny
 • RAIFHAUZEN Banka - dotácia na projekt Podpora pre Bzinček senior
 • SAŽP - dotácia na projekt Revitalizácia cintorína v obci Bziny
 • RADA VLÁDY SR - projekt Rozšírenie kamerového systému v obci Bziny výzva na rok 2018