Obsah

Projekty a žiadosti o dotácie - podané

Projekty a žiadosti o dotácie podané v roku 2013

 

Január 2013

   
Názov projektu Adresát Suma v €
Modernizácia obecnej knižnice MINISTERSTVO KULTÚRY SR 5 295,00
Čítanie je zážitok MINISTERSTVO KULTÚRY SR 500,00
Efektívne využívam voľný čas MINISTERSTVO VNÚTRA SR 3 468,00
Dokončenie kamerového systému v obci Bziny MINISTERSTVO VNÚTRA SR 19 113,72
     

Február 2013

   
Názov projektu Adresát Suma v €
Rozvíjame a utužujeme vzťahy medzi občanmi partnerských obcí Brusel 21 000,00
Život občanov v partnerských mestách Brusel 137 000,00
     

Marec 2013

   
Názov projektu Adresát Suma v €
Občianske hliadky v obci Bziny Fond sociálneho rozvoja 63 602,88
     

Máj 2013

   
Názov projektu Adresát Suma v €
Zdravotní osvetári v obci Bziny Fond sociálneho rozvoja 45 111,50
     

Jún 2013

   
Názov projektu Adresát Suma v €
Európske občianstvo - spoločná hodnota Brusel 21 000,-
Terénny sociálny pracovník v obci Bziny Fond sociálneho rozvoja 55 777,-
     

Júl 2013

   
Názov projektu Adresát Suma v €
Predchádzame porušovaniu verejného poriadku Ministerstvo vnútra SR 8903,28
     

August 2013

   
Názov projektu Adresát Suma v €
Lepšie materiálno - technické vybavenie DHZ Bziny Ministerstvo vnútra SR 10 633,04
Staň sa Dobrovoľným Hasičom Ministerstvo vnútra SR 2 468,93
Som účastnýkom cestnej premávky Ministerstvo vnútra SR 7 927,47
     

September 2013

   
Názov projektu Adresát Suma v €
Rodina základ Európskeho spoločenstva - každá rodina je potrebná a každá osoba v rodine je dôležitá Brusel 21000,00
Sme občania EÚ Brusel 137000,00
     

Október 2013

   
Názov projektu Adresát Suma v €
Regulácia potoka - Bziny Environmentálny fond 431 520,95
Rozšírenie vodovodu Bziny - nová IBV Environmentálny fond 18 084,00
Zabezpečenie celkového zhodnocovania komunálneho odpadu - zakúpenie príslušenstva k nosiču náradia Environmentálny fond 166 815,25
Komplexná rekonštrukcia ČOV - Bziny Environmentálny fond 189 477,50
Inžinierske siete Bziny - 1 etapa Environmentálny fond 257 272,35
Rekonštrukcia kotolne pre verejné budovy obce Bziny Environmentálny fond 299 512,50
Pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Fond sociálneho rozvoja 18 084,46
     

November 2013

   
Názov projektu Adresát Suma v €
Terénny sociálny pracovník Fond sociálneho rozvoja 44 760.-€ 
     

December 2013

   
Názov projektu Adresát Suma v €
Zoznamujeme sa s históriou a kultúrou Oravy   Ministerstvo kultúry 1 905.-€
Šport a kultúra nás spája VÚC Žilina 1 300,- €