Obsah

Projekty a žiadosti o dotácie - podané

Projekty a žiadosti podané v roku 2011

 

Názov projektu Adresát
Skvalitnenie knižnično-informačných služieb prostredníctvom technického vybavenia obecnej knižnice v Bzinách MINISTERSTVO KULTÚRY
Spoznajme svoju minulosť MINISTERSTVO KULTÚRY
Pohľad na život v partnerských mestách v EU a mimo nej BRUSEL