Obsah

Jozef Brtoš

Dátum narodenia: 09. 11. 1964

Bydlisko: Lazy 2096/17

Vzdelanie: Úplné stredné odborné

Rodinný stav: ženatý, 5 detí

Povolanie: živnostník


Úloha v org. štruktúre