Obsah

Návrh obecného rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021

STRANA 1

Návrh rozpočtu obce strana 1

STRANA 2

Návrh rozpočtu obce strana 2

návrh rozpočtu obce Bziny na rok 2018