Obsah

Pavol Dančo


Úloha v org. štruktúre

Obecné zastupiteľstvo - Poslanec

Komisia ekonomická - Predseda komisie