História obce/kronika

História obce/kronika

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

História

Zo starších dejín obce

BZINY sú jednou z najstarších obcí na Orave. Názov obce Bziny je odvodený od názvu rastliny bez, baza, buzina, ktorá tu rástla vo veľkom množstve. V 14. storočí sa Bziny skladali z dvoch častí, sedliackej a valaskej.
Podľa niektorých historikov obec vznikla v roku 1343 alebo aj skôr. Najstaršia písomná zmienka o obci je z 2 . 6. 1345. Konvent Panny Márie v Turci oznamoval uhorskému kráľovi Ľudovítovi Veľkému, že dňa 31. 5. 1345 vymerali chotár dediny Záskalie pre Mikuláša, syna Beneho Lučisku. V podrobnom popise sa uvádza chotárna hranica s obcou Bzina.
Oravský župan Detrik Bebek podporoval kolonizáciu Oravy, preto v roku 1379 daroval valachovi Pavlovi, synovi Biachovmu, kráľovský les ležiaci nad domami bzinských sedliakov. Pavol tu vybudoval osadu, ktorá dostala názov Bzina valaská. Valasi neboli zaťažení robotovaním na poliach, mohli nosiť zbraň, strážili cesty a chotáre pred zbojníkmi, sprevádzali pocestných.V roku 1420 sa spomína dedina Bziny, ktorá patrila do kráľovského majetku spravovaného oravským županom.
 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK