Obsah

Hospodárenie

Rok 2017

Návrh rozpočtu obce Bziny na rok 2017

2016-11-18-071325-n__vrh_rozpo__tu_obce_na_rok_2017.xlsx Stiahnuté: 160x | 08.02.2017

Rok 2016

Rozpočet obce Bziny na rok 2016

2015-12-09-182406-rozopo__et_obce_na_rok_2015.xls Stiahnuté: 142x | 08.02.2017

Návrh rozpočtu obce Bziny na rok 2016

2015-11-16-200530-rozp.doc Stiahnuté: 82x | 08.02.2017

Rok 2015

Záverečný účet obce za rok 2015

2016-05-23-212545-z__vere__n_______et_za_rok_2015.doc Stiahnuté: 135x | 08.02.2017

Rozpočet obce Bziny na rok 2015

2014-12-17-194107-rozopo__et_obce_na_rok_2015.xls Stiahnuté: 80x | 08.02.2017

Návrh rozpočtu obce Bziny na rok 2015

2014-12-01-161436-n__vrh_rozpo__tu_obce_na_rok_2015_1_.xls Stiahnuté: 88x | 08.02.2017

Rok 2014

Záverečný účet obce za rok 2014

2016-02-18-152633-z__vere__n_______et_obce_za_rok_2014.doc Stiahnuté: 83x | 08.02.2017

Rozpočet obce Bziny na rok 2014

2014-02-10-164131-rozpo__et_obce_na_rok_2014.xls Stiahnuté: 111x | 08.02.2017

Rok 2013

Rozpočet obce na rok 2013

2013-02-16-175400-k__pia_-_rozpo__et_obce_na_rok_2013.xls Stiahnuté: 89x | 08.02.2017

Rok 2012

Rozpočet obce na rok 2012 - príjem

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet dňa 05.12.2011

2013-02-16-175436-rozpo__et_na_rok_2012_-_p.doc Stiahnuté: 83x | 08.02.2017

Rozpočet na rok 2012 - výdaj

2013-02-16-175520-rozpo__et_obce_bziny_na_rok_2012__-v.doc Stiahnuté: 84x | 08.02.2017

Návrh rozpočtu obce na rok 2012 - príjmy

2013-02-16-175631-n__vrh_rozpo__tu_obce_bziny_na_rok_2012_-_pr__imy.doc Stiahnuté: 84x | 08.02.2017

Návrh rozpočtu obce na rok 2012 - výdavky

2013-02-16-175652-n__vrh_rozpo__tu_obce_bziny_na_rok_2012_-_v__davky.doc Stiahnuté: 81x | 08.02.2017

Rok 2011

Záverečný účet obce za rok 2011

2013-02-16-180651-zavere__n_______et_za_rok_2011.doc Stiahnuté: 99x | 08.02.2017

Stránka

  • 1