Obsah


Rok 2019

Rok 2018

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh rozpočtu obce Bziny na rok 2018 29.10.2017 14.11.2017

Rok 2017

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh rozpočtu obce Bziny na rok 2017 15.11.2016 01.12.2016

Rok 2016

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozpočet obce Bziny na rok 2016 09.11.2015 30.11.2015
Návrh rozpočtu obce Bziny na rok 2016 09.08.2015 25.08.2015

Rok 2015

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozpočet obce Bziny na rok 2015 01.12.2014 17.12.2014
Návrh rozpočtu obce Bziny na rok 2015 01.12.2014 17.12.2014

Rok 2014

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozpočet obce Bziny na rok 2014 29.11.2013 15.12.2013

Rok 2013

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozpočet obce na rok 2013 30.11.2012 16.12.2012

Rok 2012

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozpočet obce na rok 2012 - príjem 30.11.2011 16.12.2011