Navigácia

Obsah

Detský folklórny súbor Bzinček

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

Bzinček obnovuje svoju činnosť

Bzinček obnovuje svoju činnosť celý text

ostatné | 21. 9. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Jasličková pobožnosť 2013

Jasličková pobožnosť na Bzinách sa už stala tradíciou a bez nej by sme si Vianoce ani nevedeli predstaviť. celý text

ostatné | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Posedenie s dôchodcami 2013

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším si deti z folklórneho súboru Bzinček pod vedením p. Majky Petrovičovej a Mirky Mokošovej prpravili bohatý kultúrny program. Program moderovala Marianka Beňušová a deti v ňom vyznali lásku svojim starým rodičom - babkám a dedkom. Predviedli pásmo piesní, básní a tancov, na konci ktorého zaznelo zborové "ĎAKUJEM" pre všetkých seniorov. celý text

ostatné | 27. 10. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Folklórny deň Kubína 2013

Pre deti z DFS Bzinček suž stalo tradíciou, že sa zúčastňujú na folklórnych dňoch mesta Dolný Kubín. Tento rok sa konal už 6. festival folklórnych súborov detí a dospelých. Hudobné podujatie sa uskutočnilo pri penzióne Koliba. Dňa 1. 6. 2013 v dopoludňajších hodinách predstavili pod vedením M. Petrovičovej a M. Mokošovej svoj nový program. celý text

ostatné | 1. 6. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Deň matiek 2013

Ani tento rok sa naše deti nedali zahanbiť. Na deň matiek, ktorý pripadol na 12. mája pripravili pod vedením M. Petrovičovej, Mirky Mokošovej a F. Záhorovej krásne pásmo, zložené z piesní, tancov a modlitbičiek. celý text

ostatné | 12. 5. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Otvorenie letnej sezóny na Oravskom hrade

Letnú sezónu na Oravskom hrade v dňoch 27.04.2013 – 28.04.2013 otvoril už XIII.ročník Turzovských slávností. celý text

ostatné | 28. 4. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Bzinček na Oravskom hrade

Stáva sa už tradíciou, že deti z nášho folklórneho súboru Bzinček spríjemňujú svojim vystúpením prehliadku Oravského hradu. Inak to nebolo ani tenokrát. Vo Veľkonočnú nedeľu - 31. 3. 2013 v čase od 11-tej hodiny dopoludnia predviedli všetkým sviatočným návštevníkom hradu svoje umenie a pekne odprezentovali všetko, čo pod vedením p. Petrovičovej a p. Mokošovej spolu nacvičili. celý text

ostatné | 31. 3. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Detská svätá omša

Deti zo súboru Bzinček opäť predviedli svoj talent. Tentoraz sa predviedli na detskej svätej omši, ktorá sa koná v našom kostole každý druhý štvrtok. celý text

ostatné | 10. 1. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Jasličková pobožnosť

V deň Božieho narodenia pozdravili malého Ježiška aj deti zo súboru Bzinček. Naučili sa a zaspievali desať nových kolied, ktoré za doprovodu harmoniky krásne zneli. Vystúpili aj viacerí sólisti. V pekných krojoch a s pekným programom pripravili pre všetkých nádherný zážitok. celý text

ostatné | 25. 12. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Uvítanie detí do života

V roku 2012 sa v našej obci narodilo 11 detí. Na ich slávnostnom uvítaní do života mal účasť aj folklórny súbor Bzinček, ktorý svojím vystúpením umocnil túto slávnostnú chvíľu. celý text

ostatné | 20. 12. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Posedenie s dôchodcami

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa v našej obci uskutočnilo stretnutie s dôchodcami. O kultúrny program sa našim babkám a dedkom opäť postarali deti zo súboru Bzinček. Vystúpili so zmesou ľudových piesní a tancov, ale pripravili si aj modernejšie pesničky v štýle Repete., ktorými rozihrali dôchodcom všetky žilky. celý text

ostatné | 28. 10. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Mrkvárske hody v Pribiši

Detský folklórny súbor Bzinček sa zúčastnil 2. Ročníka Mrkvárskych hodov. Ich vystúpenie malo názov „A ja som z Oravy debnár“. Prezentovali v ňom život našich predkov. Ich program bol pre starších príjemnou spomienkou na doby dávno minulé a pre mladších príjemným spestrením slávnostného dňa. celý text

ostatné | 26. 8. 2012 | Autor: Správce Webu
#

300 rokov Mesznej

V auguste sa konal XIII. Ročník Dní Mesznej. V kultúrnom program okrem poľských účinkujúcich vystúpili aj deti z nášho súboru Bzinček. Hostitelia im pripravili bohatý kultúrny program a deti navštívili mesto Bialsko-Biala. Prešli sa po historickej časti mesta, navštívili múzeum tkáčstva a zámok. Bol to pre ne nezabudnuteľný zážitok. celý text

ostatné | 17. 8. 2012 | Autor: Správce Webu
#

6. hokejový festival Pucov

Na pozvanie starostu obce Pucov vystúpil na festivale hokejových legend aj detský folklórny súbor Bzinček, ktorý opäť nesklamal. Pre účastníkov podujatia pripravil svojim programom krásny zážitok. celý text

ostatné | 24. 6. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Sústredenie súboru Bzinček

Pred koncom školského roka sa uskutočnilo na futbalovom štadióne na Bzinách sústredenie detí z folklórneho súboru Bzinček. Vedúce súboru p. Mokošová a p. Petrovičová pripravili pre deti bohatý program. celý text

ostatné | 16. 6. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Folklórny deň Kubína

Bol to už 5. Ročník „Folklórneho dňa Kubína“. Ani tento rok na ňom nechýbali deti zo súboru Bzinček. Pred penziónom Koliba v dopoludňajších hodinách vystúpili detské folklórne súbory z rôznych obcí. Našu obec reprezentoval Bzinček s hudobno- tanečným pásmom Klebetnice. Sólo na harmonike zahral Norko Dulík. celý text

ostatné | 26. 5. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Deň matiek

Po slávnostnom príhovore starostu obce vystúpili so svojím programom deti zo súboru Bzinček. Pre svoje mamičky a staré mamy uvili kyticu z piesní, básní a tancov, ktorá bola vyjadrením ich vďaky za lásku, starostlivosť a obetavosť. celý text

ostatné | 13. 5. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Turzovské slávnosti na hrade

V apríli sa konal už 12. ročník Turzovských slávností , pri ktorých otvárajú brány Oravského hradu. Tento rok pomáhali brány hradu otvárať aj deti z folklórneho súboru Bzinček. celý text

ostatné | 29. 4. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Veľká noc na Oravskom hrade

Tento rok Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava okrem výstavy „Kresťanská symbolika a tradície veľkonočného obdobia“ spríjemnilo návštevníkom hradu prehliadku aj prostredníctvom nášho Bzinčeka. Deti predviedli pásmo piesní a tancov, ktoré sa stretlo s veľkým úspechom. celý text

ostatné | 8. 4. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Vianoce na Oravskom hrade

Detský folklórny súbor Bzinček patril medzi účinkujúcich, ktorí oživili klasické prehliadky hradu svojím vystúpením. Malým i veľkým návštevníkom pomohli vyčariť vianočnú atmosféru i náladu svojimi koledami a vinšovačkami. celý text

ostatné | 30. 12. 2011 | Autor: Správce Webu
#

Jasličková pobožnosť 2011

Ako býva dobrým zvykom, ak na tejto jasličkovej pobožnosti sa so svojim programom predstavil Bzinček a umocnil tak čarovnú atmosféru Vianoc. celý text

ostatné | 25. 12. 2011 | Autor: Správce Webu
#

Uvítanie detí do života

Deti z nášho folklórneho súboru Bzinček spríjemnili svojim programom slávnostnú chvíľu spojenú s uvítaním našich najmladších spoluobčanov. celý text

ostatné | 11. 12. 2011 | Autor: Správce Webu
#

200 rokov posvätenia kostola na Bzinách

Po slávnostnej svätej omši v kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Bzinách nasledoval spoločný obed. Po ňom bol a rade kultúrny program, v ktorom vystúpili Chór Cantica z Poľska a náš súbor Bzinček. celý text

ostatné | 6. 11. 2011 | Autor: Správce Webu
#

Posedenie s dôchodcami

V októbri sa uskutočnilo posedenie s dôchodcami. Spestrením krásneho stretnutia bol kultúrny program, v ktorom vystúpil detský folklórny súbor Bzinček. Deti si uctili šediny a upracované ruky svojich starých rodičov básňami, piesňami i milým slovom. celý text

ostatné | 23. 10. 2011 | Autor: Správce Webu
#

Deň matiek 2011

8. máj bol slávnostný deň, kedy popri dychovom orchestri z Wilkowíc a deťoch zo ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne vystúpili so svojim programom aj deti zo súboru Bzinček. celý text

ostatné | 8. 5. 2011 | Autor: Správce Webu
#

Jasličková pobožnosť 2010

Na sviatok narodenia Pána deti z Bzinčeka zahrali divadielko – od zvestovania anjela panne Márii, navštívenia Alžbety, cez hľadanie prístrešia v Betleheme po klaňanie sa pastierov a troch mudrcov. celý text

ostatné | 25. 12. 2010 | Autor: Správce Webu
#

Deň matiek 2010

Druhú májovú nedeľu sa sála Kultúrneho domu na Bzinách zaplnila matkami a starými matkami do posledného miesta. Obecný úrad pripravil pre mamičky slávnostné popoludnie, počas ktorého vystúpili aj deti z folklórneho súboru Bzinček. Mamičky potešili pesničkami a básničkami, ktoré s nimi nacvičili Betka Poláčiková a Majka Petrovičová. celý text

ostatné | 10. 5. 2010 | Autor: Správce Webu
#

Bzinček opäť v akcii

Bzinček opäť v akcii celý text

ostatné | 31. 3. 2010 | Autor: Správce Webu
#

Ukončenie činnosti

V januári padlo rozhodnutie o rozpustení súboru v pôvodnej zostave, odovzdaní krojov a malých pozorností pre všetkých končiacich členov súboru. celý text

ostatné | 14. 1. 2009 | Autor: Správce Webu
#

Vianoce na Oravskom hrade

Na Oravskom hrade v čase Vianoc bolo posledné vystúpenie detí zo Bzinčeka, kde zaspievali vianočné koledy a oživili najkrajšie zvyky roka. celý text

ostatné | 30. 12. 2008 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná