Navigácia

Obsah

Kronika obce

Typ: ostatné
Kronika obce 1Kronika obce

KRONIKA OBCE BZINY ROK 2012

Starosta obce: PhDr. Ján Beňuš

Poslanci OZ:

·         Mgr. Peter Beňuš

·         Ing. Janka Marettová

·         Emília Pápežová

·         Mgr. Ján Laurinčík

·         Jozef Brtoš

·         Pavol Puškáš

·         Eugen Záhora

Hlavný kontrolór obce: RNDr. Mária Varmusová

Zasadania Obecného zastupiteľstva:

·         02.03.2012

·         31.05.2012

·         31.08.2012

·         31.11.2012

Akcie a aktivity obce:

*      01.01.2012

 Privítanie Nového roku – tradičné stretnutie obyvateľov obce pred kultúrnym domom , prianie všetkého dobrého od starostu obce spolu s prípitkom.

*      06.01.2012

V. Ročník Prechodu Bzinským chotárom – turistická akcia, absolvovanie trasy účastníkmi prechodu, pohostenie kapustnicou, čajom a vareným vínom, zábava pri živej hudbe

*      07.01.2012

ALL IN ONE FEST – hudobná akcia zo skupinou ZOČI VOČI

*      08.01.2012

Trojkráľový šachový turnaj – športové podujatie milovníkov šachu

*      20.01.2012

VIII. Ročník Bzinský ples – kultúrno-spoločenské podujatie na ktorom sa zúčastnilo 130 hostí, tombola, hudba

*      28.01.2012

Turnaj o Pohár starostu obce Bziny –športové futbalové podujatie, ktoré sa konalo v telocvični SOŠP Kňažia, za účasti šiestich družstiev. Víťazom sa stalo družstvo GLSK Wilkowice 2

*      11.02.2012

 II. Spoločný farský ples - kultúrno-spoločenské podujatie kultúrno-spoločenské podujatie na ktorom sa zúčastnilo 110 farníkov, pripravil ho p. kaplán Marián Sivoň v spolupráci s OCÚ Bziny

 

 

*      12.02.2012

Pochod masiek – ľudové zvyky a tradície – mladí pod vedením L. Záhoru sa poprezliekali do fašiangových masiek a pozývali občanov na fašiangovú zábavu.

*      12.02.2012

Výročná schôdza DHZ Bziny

*      18.02.2012

Detský fašiangový karneval tradičný karneval pre našich najmenších s hudbou a sladkými odmenami za súťaže

*      18.02.2012

Fašiangová zábava spojená s pochovávaním basy, tradičná veselica s kapustnicou, šiškami tancom a zábavou

*      06.03.2012-07.03.2012

Stráž Božieho hrobu – členovia DHZ Bziny  sa striedali v úcte pri stráži

*      Od 19.04.2012

OZ Chuť Žiť v spolupráci s OÚ Bziny zriadilo Poradenské centrum na bezplatnú pomoc obyvateľom obce v oblasti psychológia, sociálne veci, pedagogika a právo

*      02.05.2012

 Pracovné stretnutie zástupcov obce Bziny a obce Wilkowice, hlavným bodom bol harmonogram nasledujúcich akcií

*      13.05.2012

Deň matiek, každoročné pripomenutie a uctenie si našich mám s programom, pohostením a malým darčekom

*      17.05.2012

Kulinárske dni Wilkowice – účasť zástupcov obce na kulinárskych dňoch v partnerskej obci, prezentácia jedál v partnerskej obci a ocenenie našich kulinárok vecným darom

*       02.06.2012

Deň detí, každoročná oslava pre naše deti, súťaže odmeny, občerstvenie ale aj diplom za účasť.

*      03.06.2012

účasť DHZ Bziny na II. Ročníku Trojičného útoku obce Vyšný Kubín, naši hasiči skončili na výbornom 4. Mieste.

*      09.06.2012

účasť na XIII. Ročníku Dňa Wilkowíc  športový a kultúrno-spoločenský program, volejbalový turnaj, futbalový zápas, a príhovor nášho starostu.

*      15.06.2012-16.06.2012

sústredenie detí z foklórneho súboru Bzinček sa konalo  na ihrisku, okrem skúšania programu, boli pripravené rôzne hry a súťaže, nechýbala ani diskotéka.

*      17.06.2012

ukončenie futbalovej sezóny, predseda klubu J. Beňuš poďakoval za reprezentáciu klubu a odovzdal pamätné listy.

*      23.06.2012

II. Ročník akcie ROCKIÁLES, prezentácia šiestich rockových kapiel, za účasti divákov.

*      24.06.2012

vystúpenie Bzinčeka na VI. Hokejovom festivale v Pucove

 

*      14.07.2012

II. Ročník   Farsko – Obecný futbalový turnaj, sa uskutočnil v spolupráci s Farským úradom. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – starší a mladší.

*      21.07.2012

XX. Ročník Memoriálu J. Beňuša st., futbalový turnaj s medzinárodnou účasťou, ktorý organizoval OŠK Bziny v spolupráci s OCÚ, OZ Chuť žiť a centrom voľného času – Domčekom. Turnaj sa konal s podporou ŽSK. Na turnaji sa zúčastnilo päť mužstiev

*      22.07. 2012

Hasičská súťaž DHZ Bziny a OCÚ Bziny zorganizovali hasičskú súťaž v požiarnom útoku. Súťažilo sa v kategóriách muži a ženy. Na štart sa postavilo 10 družstiev.

*      22.07.2012

V. Ročník o Pohár starostu obce Bziny – starí páni, turnaja sa zúčastnili 4 mužstvá

*      15.08.2012

účasť futbalistiek na Slovenskom pohári v Žiline.

*      17.08.2012-18.08.2012

návšteva v družobnej obci Wilkowice. Občania Bzín na návšteve v družobnej obci, kde bol pripravený bohatý program. Od futbalového, volejbalového turnaja cez návštevu historických častí a pamätihodností mesta Bialsko Biala až po XIII. dni obce  spojeným s kultúrnym programom pri príležitosti 300. Rokov založenia Mesznej . 

*      26.08.2012

 vystúpenie Bzinčeka na Mrkvárskych hodoch v Pribiši

*      02.09.2012

 účasť DHZ Bziny na Okresnom kole súťaže DZH v Dlhej nad Oravou, družstvo žien aj družstvo mužov skončilo na 7. Mieste.

*      15.09.2012

účasť DHZ Bziny na I. Ročníku nočnej hasičskej súťaže do kopca vo Vyšnom Kubíne, muži obsadili 6. Miesto a ženy sa umiestnili na 4. Mieste.

*      02.10.2012

oprava výtlkov na ulici Brezovecká

*      05.10.2012-06.10.2012

návšteva družobnej obce Wilkowice, účasť na 6. Ročníku Jesenných behov na Magurke, kultúrny program a diskusie na rôzne témy.

*      06.10.2012

kontrola hydrantov DHZ Bziny

*      28.10.2012

Stretnutie dôchodcov, každoročná akcia pri príležitosti mesiaca úcty k starší, kde bol pripravený kultúrny program a občerstvenie. Nechýbalo ani odmenenie kulinárok publikáciou, kde sú zvečnené na fotografiách.

*      03.11.2012

II. Ročník stolnotenisového turnaja, za účasti siedmych mužstiev, kde sa bzinci umiestnili na 3. Mieste.

*      05.12.2012

Stretnutie bzinských detí zo sv. Mikulášom, aj obec Bziny pripravila pre svojich najmenších balíčky, ktoré rozdával pred kostolom svätý Mikuláš s pomocníkmi

 

*      20.12.2012

 Uvítanie novonarodených detí do života, malá slávnosť životu

*      25.12. 2012

vystúpenie DFS Bzinček na jasličkovej slávnosti

*      28.12.2012

 Vianočný stolnotenisový turnaj

*      29.12.2012

VI. Ročník Prechodu Bzinským chotárom – tradičná prechádzka vo vianočnom období cez krajinu nášho chotára

*      Futbalové zápasy sa konali na futbalovom ihrisku podľa rozpisov počas celej sezóny.

           Schválené projekty obce:

ü    Zriadenie chránenej dielne - Dohoda 6/par.56/2012

ü    Získanie dotácie na XX. Ročník Memoriálu Jána Beňuša st. §51Oz a VZN ŽSK č. 4/2004

 

Podané projekty obce

Ø  Brusel – Diskutujeme o živote občanov v partnerských mestách

Ø   Brusel - Vzájomným stretnutím rozvíjame a utužujeme vzťahymedzi občanmi partnerských obcí

Ø  ENVIROFOND – Rekonštrukcia budovy ČOV

Ø  ENVIROFOND – Inžinierske siete – 1. Etapa

Ø  ENVIRTOFOND – Prestavba a prístavba kultúrneho domu

Ø  ENVIROFOND – Regulácia potoka Bziny

Ø  ENVIROFOND – Zakúpenie prślušenstva k nosiču náradia – zabezpečenie celkového zhodnocovania KO

Ø  ENVIROFOND – Rozšírenie vodovodu Bziny

Ø  ENVIROFOND – Prestavba a prístavba kultúrneho domu – zelená investičná schéma

Ø  OBNOVA DEDINY -Ihrisko


Vytvorené: 6. 2. 2017
Posledná aktualizácia: 19. 5. 2017 13:18
Autor: Správce Webu