Navigácia

Obsah

Trieďte kovové obaly – ušetríte prírodné zdroje

Typ: ostatné
Trieďte kovové obaly – ušetríte prírodné zdroje 1Spoločnosť  ENVI - PAK, a. s., ktorá pre obec Bziny zmluvne zabezpečuje „združené nakladanie s oddelene vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacou do vyhradeného prúdu odpadu", t.j. nakladanie so separovanými odpadmi, upozorňuje na dôležitosť zberu kovových obalov.

Plechovky od nápojov a kovové konzervy tvoria veľkú časť komunálneho odpadu, keďže veľká časť nápojov a potravín je do takýchto obalov balená. Preto je veľmi dôležité ich triediť, aby slúžili aj po splnení svojej úlohy. Navyše ich zber výrazne napomáha ochrane životného prostredia. Materiál, z ktorého sú plechovky a konzervy vyrobené, je odolný, a v prípade ich vyhodenia vo voľnej prírode sa proces rozkladu odhaduje na niekoľko desiatok rokov. Naopak, recykláciou kovov sa prírodné zdroje a energia významne zachovávajú. 

Pred vyhodením plechoviek do zbernej nádoby by sa mal takýto odpad stlačiť, aby sa jeho objem zmenšil na čo najmenšiu možnú mieru. 

Do zberných nádob nie je vhodné vhadzovať kovové obaly, ktoré sú znehodnotené od farieb, chemikálií či lepidiel, ani obaly, ktoré sú kombinované s iným materiálom (napríklad obaly od zubných pást). 

Po vytriedení prejde kovový odpad rôznymi technológiami úpravy: strihaním, lámaním, lisovaním, drvením, briketovaním. Dotriedené kovové odpady putujú do hút, kde sa pretavia. To, čo v tomto odpade zostalo (napríklad zvyšky potravín), zhorí pri teplote 1700° C. Roztriedený a zlisovaný kov sa odváža na ďalšie spracovanie, kde dostane nový život v podobe kľúčov, rámov na bicykel či nových plechoviek. Nezanedbateľné je aj šetrenie prírodných zdrojov. Napríklad na výrobu jednej tony ocele z recyklovaných materiálov sa použije o 1,5 tony menej železnej rudy, ušetrí sa 500 kilogramov uhlia, 40 % vody a 70 % energie. Znečistenie ovzdušia sa zníži o 86 %, vody o 97 % a o 97 % sa zníži množstvo ťažobného odpadu. 

Aj preto je dôležité nezabúdať aj na triedenie kovových obalov – o všetko ostatné sa postará spoločnosť ENVI - PAK, a. s. 

Trieďte kovové obaly – ušetríte prírodné zdroje


Vytvorené: 25. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 25. 5. 2019 07:55
Autor: Správce Webu