Obsah

  • ÚPSVaR Dolný Kubín – Dobrovoľnícka činnosť na 6 mesiacov do augusta 2018 – 2 pracovné miesta
  • ÚPSVaR Dolný Kubín –  par. 50j na 9 mesiacov do januára 2019 – 1 pracovné miesto
  • ÚPSVaR Dolný Kubín – Dobrovoľnícka činnosť na 6 mesiacov do novembra 2018 – 3 pracovné miesta