Obsah

Kontakt


Obecný úrad Bziny
Brezovecká 96/8
026 01 Dolný Kubín

Starosta:  
PhDr. Ján Beňuš

email: starosta@bziny.eu

Sekretariát:
Tel.:  043/ 5864 629 

email podateľňa: podatelna@bziny.eu

email informácie: info@bziny.eu
 
IČO: 00 628 883
VÚB, a. s. Dolný Kubín
Č. ú. 25729332/0200

 

Úradné hodiny    
Pondelok: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30 
Utorok: Nestránkový deň  
Streda: 9:00 - 12:00 12:30 -17:00
Štvrtok: Nestránkový deň  
Piatok: 7:30 - 12:00 12:30 -15:30

 

Kompetencie:
Obec Bziny je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).