Obsah

Späť

Vytvorené komisie pre volebné obdobie 2010 – 2014 v obci Bziny

Komisia pre sociálne veci :

Predseda komisie Mgr. Ján Laurinčík
člen komisie              Mgr. Ľudmila Záhorová
člen komisie                      Viera Durajová


Komisia stavebná :

Predseda komisie Ing. Janka Marettová
člen komisie            Mgr. Michal Uhorskai
člen komisie                    Vratislav Maretta
člen komisie                    Jozef Brtoš


Komisia kultúrna :

Predseda komisie Emília Pápežová
člen komisie  PhDr. Miriam Mokošová
člen komisie     Ing . Mária Petrovičová
člen komisie             Daniela Záhorová


Komisia priestupková :

Predseda komisie   Pavol Puškaš
člen komisie   RSDr. Ján Gregor
člen komisie              Miloš Duraj


Komisia pre pozemky a výruby :

Predseda komisie Eugen Záhora
člen komisie            František Záhora
člen komisie            Ladislav Adamec


Komisia hasičská :

Predseda komisie Jozef Brtoš
člen komisie      Ing. Peter Jakubjak
člen komisie            Juraj Záhora
člen komisie            Ján Adamec


Komisia športová :

Predseda komisie Mgr. Peter Beňuš
člen komisie                     Ľudovít Duraj
člen komisie                     Jozef Duraj

                                                                                                                   Mgr. Ján Beňuš 
                                                                                                                Starosta obce Bziny

Vyvesené: 1. 2. 2010

Dátum zvesenia: 17. 2. 2010

Späť