Obsah

Späť

Výsledky z voľby prezidenta SR konanej dňa 15. 03. 2014 v obci Bziny

Výsledky z voľby prezidenta SR

Výsledky z voľby prezidenta SR konanej dňa 15. 03. 2014 v obci Bziny

Meno a priezvisko kandidáta

Počet platných hlasov

Gyula Bárdos

0

Jozef Behýl

6

Ján Čarnogurský

2

Robert Fico

42

Viliam Fischer

0

Pavol Hrušovský

24

Ján Jurišta

4

Andrej Kiska

46

Milan Kňažko

25

Stanislav Martinčko

1

Milan Melník

3

Helena Mezenská

12

Radoslav Procházka

77

Jozef Šimko

0

Počet oprávnených voličov: 426

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky : 243

Počet odovzdaných obálok : 243

Počet platných hlasov: 242

Volebná účasť : 57 %

Vyvesené: 17. 3. 2014

Dátum zvesenia: 2. 4. 2014

Späť