Obsah

Späť

Výsledky volieb v obci Bziny boli zistené tieto výsledky

Počet volebných obvodov ............................................... 1
Počet volebných okrskov ................................................ 1
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania 1
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 430
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky ........361
Počet odovzdaných obálok ..............................361
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného zastupiteľstva 361
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 7
Počet zvolených poslancov 7
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu 357

Za starostu obce bol zvolený:

Ján Beňuš Mgr. SDKU - DS 203 hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

Jozef Pšenák Ing. KDH – 154 hlasovKandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov :


1. Peter Beňuš, Mgr. 35 rokov, učiteľ autoškoly, SaS 120

2. Ján Laurinčík, Mgr. 27 rokov, SZČO, Nezávislý kandidát 115

3. Janka Marettová, Ing. 45 rokov, obhliadkár, SDKÚ 114

4. Emília Pápežová, 58 rokov, dôchodca, SDKÚ 114

5. Pavol Puškáš, 51 rokov, živnostník, SMER 112

6. Jozef Brtoš, 46 rokov, konateľ, SNS 111

7. Eugen Záhora, 63 rokov, dôchodca, KDH 104 


Náhradníci-kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov :

1. Milan Duraj, Ing. 46 rokov, technik, KDH - 103 
2. Janka Lisíková, Mgr. 50 rokov, pedagóg, SMER - 103
3. Ján Pšenák, 54 rokov, konateľ, SMER - 103
4. Peter Jakubjak, Ing. 29 rokov, odborný inšpektor, SDKÚ - 97
5. Daniela Záhorová, 48 rokov, úradník, SDKU - 88
6. Stanislav Málik, 36 rokov, energetik, KDH - 86
7. Vratislav Maretta, 46 rokov, živnostník, SaS - 86
8. Ladislav Adamec, 69 rokov, konateľ, SNS - 85
9. Ľudmila Záhorová, Mgr. 44 rokov, SDKU - 77
10. Ján Záhora, Ing. 34 rokov, Elektrotechnik, KDH - 77
11. Jozef Butvin, Ing. 52 rokov, dôchodca, SMER - 76
12. Jozef Cengeľ, 52 rokov, konateľ, SMER - 66
13. Juraj Záhora , 50 rokov, výpravca, KDH - 66
14. Mária Petrovičová, 47 rokov, pedagóg, SDKU - 55
15. Jozef Záhora, 56 rokov, zámočník, KDH - 55 
16. Miloš Duraj, 22 rokov, živnostník, SNS - 46
17. Miriam Mokošová, PhDr, 42 rokov, pedagóg, KSS - 33
18. František Záhora, 59 rokov,údržbár, SDKU - 28
19. Radovan Poláčik, Mgr. 30 rokov, živnostník, SNS - 26

Vyvesené: 29. 3. 2010

Dátum zvesenia: 14. 4. 2010

Späť