Obsah

Späť

Výsledky volieb do ŽSK 9. 11. 2013 v obci Bziny

Výsledky volieb ŽSK 9. 11. 2013 v obci Bziny

Počet oprávnených voličov: 430

Počet odovzdaných volebných lístkov: 190

Volebná účasť: 44 %

 

Voľba predsedu Žilinského samosprávneho kraja:

Juraj Blanár, Ing . - 60 hlasov

Miroslav Mikolášik, MUDr. - 88 hlasov

Ivan Pavlisko, Mgr. - 5 hlasov

Juraj Pavlovič, Ing. - 5 hlasov

Igor Ryban - 23 hlasov

 

Voľba do zastupiteľstva ŽSK

Ján Beňuš, PhDr. 113 hlasov

Ľubomír Bláha, PaedDr. 26 hlasov

Jozef Brtoš, 96 hlasov

Anton BUkna, JUDr. 31 hlasov

Miroslav Dráb, Mgr. 17 hlaosv

Pavol Heško, Ing. 43 hlasov

Jozef Holdoš, JUDr. 13 hlasov

Eva Horváthová, Mgr. 19 hlasov

Vladimír Hrivnák. Ing. 11 hlasov

Marianna Hvoľková, Mgr. 4 hlasy

Alexandra Juráková, 3 hlasy

Alexander Kováč, Mgr. 2 hlasy

Zdenko Kubáň, Mgr. 24 hlasov

Matúš Mních, JUDr. 16 hlasov

Milan Németh, Ing. 2 hlasy

Ján Neznámy, MUDr. 18 hlasov

Jarmila Prílepková, Mgr. 5 hlasov

Andrej Villim, Ing. 5 hlasov

Ján Zelník,.6 hlasov.

Vyvesené: 11. 11. 2013

Dátum zvesenia: 27. 11. 2013

Späť