Obsah

Späť

Výsledky voľby prezidenta SR, ktoré sa konali dňa 29.03.2014 v obci Bziny

Výsledky z voľby prezidenta SR v obci Bziny

 

Počet oprávnených voličov:                                       428

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:                    273

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov: 270

FICO Robert, doc. JUDr., CSc.                                       86

KISKA ANdrej, Ing.                                                       184

Vyvesené: 31. 3. 2014

Dátum zvesenia: 16. 4. 2014

Späť