Obsah

Späť

Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov: 433

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 105

Počet odovzdaných obálok: 105

Počet platných hlasov: 104

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

NOVA, KOnzervatívni demokrati Slovenska, OKS  2

KDH                                                                        42

SMER - sociálna demokracia                                   5

Slovenská ľudová strana                                       3

7 statočnýxh regionálna strana Slovenska            2

Strana TIP                                                               1

Strana demokratického Slovenska                         1

Strana zelených                                                    2

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti                   9

Právo a spravodlivosť                                           8

SaS                                                                        2

Strana moderného Slovenska                               1

KSS                                                                       4

SNS                                                                      11

SDKÚ - DS                                                             8

Vyvesené: 26. 5. 2014

Dátum zvesenia: 11. 6. 2014

Späť